Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Industri

Nordstern opførte i 2023 mere end 259.000 m2 erhvervsbyggeri. Projekterne er opført som enkeltstående erhvervsbyggeri eller som en del af større byrumsprojekter

Butikker ved byrumsprojekter

Nordstern har opført flere større byrumsprojekter, hvor erhvervs- og boligbyggeri går sammen i en større enhed. Disse projekter omfatter, udover boliger og kontorfaciliteter, ofte også parkeringsanlæg, caféer og butikker.

Butikker og centre har i mange år indgået som en naturlig del byrumsprojekter. Af eksempler kan nævnes Herning+, hvor beboerne får adgang til et nyt byrum, hvor fællesarealerne forenes med nem adgang til en dagligvarebutik og et butikslejemål. Ved Lygten II suppleres studieboligerne med detailhandel på dele af stueetagen og hele første etage.

Ved opførelsen af disse projekter har vi gennem årene udviklet processer, hvor kundernes krav til funktionalitet, drift og vedligehold, økonomi og arkitektur spiller sammen med udfordringer som infrastruktur og logistik.

Vores processer tager også højde for bygninger, der, som for eksempel Herlev Bymidte, er i drift under udførelse, samt projekter som Mjølnerparken, hvor der er beboere i området, imens de tidligere stuelejligheder ombygges til en ny handelsgade med dagligvare-, detailbutikker og caféer.

Parkeringsanlæg

Nordstern har opført flere parkeringsanlæg over og under jorden for både private og offentlige bygherrer.

Mange af projekterne indgår som en naturlig del af et byrums eller boligprojekt, som for eksempel C.F. Møllers Have, hvor boligprojektet suppleres med en offentlig P-kælder i to niveauer.

Parkeringsfaciliteterne kan opføres som selvstændige projekter, som Mælketorvets P-hus i Horsens centrum og PAFR P-kælder, der er en cirkulær underjordisk parkeringskælder på Frederiksberg.

Vi har herudover gennemført opførelsen af flere parkeringsanlæg i Offentligt Privat Partnerskab (OPP) eller Offentligt Privat Samarbejde (OPS). Af eksempler kan nævnes P-huset ved Østerbro Skøjtehal og P-NAU P-hus.

Se flere referencer via dette link.

Pharma

Laboratorier, klinisk produktion og renrum

Det kræver ekspertise at opføre laboratorier. Nordstern har opført flere typer af laboratorier for sundhedsvæsnet og har herigennem erfaring med renrumsproduktion og de tilhørende faciliteter i form af overflader, ventilation og sikkerhed m.m.

Vi har blandt andet stået for opførelse af den 14 etagers bygning Forum, der er en del af AUH i Skejby.

Bygningen huser både traditionelle og eksperimentelle forskningsenheder med laboratorier, hvor de bygge- og installationstekniske løsninger, faste inventar og materialer er valgt, så kravene til GMO1-klassificeringen er overholdt.

Da afdelingerne anvendes til klinisk produktion af celler til patientbehandling, er laboratorier og tilhørende områder opført efter relevante GMP (Good Manufacturing Practice) retningslinjer. Dette gør, at vi kan følge omfattende krav til udførelse og kontrol af projektet.

Projekter for sundhedsvæsnet stiller store krav til renheden, ikke mindst ved laboratorierne. Vi kan opføre laboratorier efter flere renhedsklasser herunder DS/EN ISO 14644-1. Del 1 sikrer den rette luftrenhed i rummet, som ved sygehuset i Gødstrup, hvor Nordstern har opført et forsknings- og uddannelsescenter, som bl.a. omfatter et radiokemisk afsnit til fremstilling af radioaktive lægemidler til PET-scanninger.

Bygninger med høje krav til teknik

Udover vores mangeårige erfaring med sundhedsbyggeri og frysehuse bygger vores specialistviden på styring af indeklima og tæthed af bygninger også på komplekse projekter som Østerbro Skøjtehal og Rigsarkivet i Viborg. Ved projekter som disse er valget af konstruktioner og installationer afgørende for projektets succes.

Fokus på sikkerhed

Bygninger til forskning og medicinalbranchen stiller høje krav til sikkerhed. Udover de opførte laboratorier har vi i Nordstern arbejdet med sikring af bygninger, ved for eksempel Jyllands Postens domicil i Aarhus og Politistationen i Herning.

I projekterne indtænkes også medarbejdernes og potentielle brugeres sikkerhed, som ved AUH Psykiatrien i Skejby, som vi har opført, og som vi er i gang med at udvide.

Lilli Gyldenkildes Torv

Ny bydel i centrum af Horsens

Læs mere

P-hus med heliport ved Aarhus Universitetshospital i Skejby

Læs mere

AUH Forum Skejby

14 etagers bygning med bl.a. patienthotel, traditionelle og eksperimentelle forskningsenheder

Læs mere

Nybyg Vest

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@nordstern.dk

Claus Møller
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
cm@nordstern.dk

Nybyg Øst

Michael Dahlager
Direktør, Nybyg Øst

+45 75627900
mda@nordstern.dk

Jesper Nordby
Direktør, Nybyg Øst

+45 22709121
jsn@nordstern.dk