Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Privatlivspolitik

Hos Nordstern ApS samt alle koncernforbundne selskaber (herefter "Nordstern", ”vi” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nordstern indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden. Privatlivspolitikken indeholder også oplysning om vores behandling af dine personoplysninger, når du ansøger om job hos Nordstern eller på anden måde er i kontakt med os, fx som køber, lejer, kunde eller samarbejdspartner. Endeligt omtaler politikken vores behandling af personoplysninger, der foretages, når vi modtager en indberetning via vores whistleblowerordning.

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er formelt det selskab i Nordstern-koncernen, som du er i kontakt med, når du fx indgår en købs- eller lejeaftale, søger et job, samarbejder med os eller på anden måde er i kontakt med os. Er du i tvivl om, hvem der er den dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne nederst i denne politik.

1. Hvis du er bruger af hjemmesiden

Følgende afsnit beskriver Nordsterns behandling af personoplysninger om brugere af vores hjemmeside www.nordstern.dk.


Indsamling af personoplysninger

Nordstern kan indsamle, behandle og opbevare personoplysninger om dig i følgende tilfælde:

- Når du besøger og browser vores hjemmeside
- Når du anvender vores portal for fagentreprenører
- Når du kommunikerer med Nordstern
- Når du benytter andre funktioner og services, som tilbydes af Nordstern


Typer af personoplysninger
Nordstern kan indsamle, behandle og opbevare følgende personoplysninger om dig:

- Navn, e-mailadresse og telefonnummer

- Ved anvendelse af portal for fagentreprenører behandles oplysning om i hvilket geografisk område fagentreprenøren opererer, fagentreprenørens specialer, hvilken faggruppe fagentreprenøren tilhører samt hvilken type af overenskomst, som medarbejdere på byggepladsen er dækket af

- Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon

- IP-adresse

- Din geografiske placering

- Oplysninger om din anvendelse af vores hjemmeside

- Oplysninger, der indgår i henvendelser fra dig, fx oplysninger om lejemål. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mail.


Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookieinformation, som kan findes på hjemmesiden.

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

- Administration af henvendelser, herunder henvendelser via portalen for fagentreprenører

- Statistik og analyse


Behandlingsgrundlag
Nordstern behandler personoplysninger på et eller flere af følgende grundlag:


- Legitime interesser: I de fleste tilfælde baseres behandlingen af personoplysninger på vores legitime interesse i fx at foretage statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (som ikke kræver samtykke), yde support samt forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).


- Kontraktlig forpligtelse: Behandling af personoplysninger kan i nogle tilfælde være nødvendig for at opfylde en aftale mellem Nordstern og dig, fx når du bestiller materiale (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).


Opbevaringsperiode

Personoplysninger, der er indsamlet gennem korrespondance, slettes som udgangspunkt senest efter 1 år, medmindre korrespondancen vedrører afregninger, retskrav eller lignende. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af vores legitime interesse i at kunne yde kundeservice.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes.


Vi henviser til afsnit 4 omkring samarbejdspartnere i forhold til opbevaringsperioden for henvendelser modtaget via portalen for fagentreprenører, da fagentreprenører henhører under kategorien ”samarbejdspartnere”.

2. Hvis du er køber eller lejer af vores ejendomme

Dette afsnit beskriver Nordsterns behandling af personoplysninger om købere og lejere af ejendomme.

Typer af personoplysninger

Når du er køber eller lejer af en af Nordsterns ejendomme, kan Nordstern indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

- Kontaktoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, adresse, virksomhed (hvis erhverv)

- CPR-nr.

- Betalings- og kortoplysninger

- Ejendomsoplysninger

- Forbrugsoplysninger

- Oplysninger om lejeforholdet, herunder klagesager, overtrædelser af husregler og lignende

- Helbredsoplysninger, hvis aftalen med dig inkluderer et behov for dette, fx i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål eller korrespondance omkring modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning

- Kommunikation med dig, herunder elektronisk kommunikation


Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

- Administration af alle aspekter af købs- eller lejeforholdet som led i opfyldelsen af købs- eller lejeaftalen, herunder kommunikation med dig

- Salg af eller belåning i ejendommen

- Udarbejdelse af forbrugsregnskaber og -oversigter

- Koordinering med håndværkere

- Tilmelding til forbrugsselskaber/målerselskaber, herunder udarbejdelse af forbrugsregnskaber


Behandlingsgrundlag

Nordstern behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

- Kontraktuelle forpligtelser: Behandlingen af dine personoplysninger er som udgangspunkt nødvendig for at kunne opfylde købs- eller lejekontrakten (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).


- Retlig forpligtelse: Vi behandler derudover i visse situationer dine personoplysninger for at opfylde vores retlige forpligtelse som sælger eller udlejer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).


- Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser, herunder fastlæggelse og varetagelse af retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).


- Samtykke: Vi baserer vores behandling af dit CPR-nummer på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Personoplysninger, som er nødvendige for at dokumentere din lejeaftale med os, gemmes så længe lejeaftalen består, og så længe oplysningerne herefter er nødvendige for at dokumentere vores retsstilling over for dig, fx i forbindelse med en tvist eller inddrivelse af restancer.


Som hovedregel slettes eller anonymiseres personoplysninger om lejere 3 år efter lejers fraflytning. Personoplysninger registreret om købere slettes eller anonymiseres ved udløbet af Nordsterns ansvarsperiode som sælger, hvilket som hovedregel er 5 år efter aflevering af den solgte ejendom.


Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes.

3. Hvis du er besøgende eller bruger af vores profiler på sociale medier

Følgende afsnit beskriver Nordsterns behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger Nordsterns profiler på sociale medier som fx Nordsterns LinkedIn (de ”sociale medier”). Afsnittet supplerer den generelle privatlivspolitik, der er udarbejdet af de enkelte sociale medier.

Nordstern og de enkelte sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Sammen med andre virksomheder forsøger vi løbende at føre en dialog med de sociale medier om reguleringen af det fælles dataansvar. I den forbindelse har bl.a. LinkedIn offentliggjort et tillæg om det fælles dataansvar, som du kan tilgå via følgende link.


Typer af personoplysninger

Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Nordstern og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

- Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by

- Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil

- Kommentarer du efterlader på vores opslag

- At du har besøgt vores profil

Formålene med behandlingen
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Forbedring af vores services

- Statistik og analyse

- For at kunne kommunikere med dig

- Markedsføring generelt

- Rekruttering

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

- Forbedring af annoncesystem

- For at give Nordstern statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler

- Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:

- Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier samt vores legitime interesse i at forbedre vores services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).


Du kan læse mere om LinkedIns behandling af personoplysninger ved at besøge deres privatlivspolitik (link) og cookiepolitik (link).


I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du flere rettigheder, hvilket du kan læse nærmere i afsnit 7 i denne politik. De sociale mediers generelle setup og de aftaler, der er indgået mellem Nordstern og de sociale medier tilsiger, at du skal kontakte de pågældende sociale medier, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder over for de sociale medier. Dette skyldes, at kun de sociale medier er rent funktionelt i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.


Hvis du er LinkedIn-bruger, skal du klikke her for at ændre dine indstillinger (link) eller udøve dine rettigheder (link). Hvis du imidlertid mener, at Nordstern kan imødekomme din anmodning, er du velkommen til at kontakte os.


Opbevaringsperiode
Vi opfordrer dig til at slette kommentarer, likes og andre interaktioner, som du har efterladt på vores profil, hvis du ikke længere ønsker dem vist på vores side. Vi sletter ikke sådanne offentligt tilgængelige interaktioner.


Hvis du kommunikerer med os via beskedfunktionen, sletter vi som udgangspunkt meddelelserne efter 1 år.


Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

4. Hvis du er kontaktperson hos Nordsterns kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere

Dette afsnit beskriver Nordsterns politik for behandling af personoplysninger indsamlet fra kontaktpersoner hos Nordsterns kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, som samarbejder med Nordstern.

Indsamling af personoplysninger
Personoplysninger om dig kan blive indsamlet i et eller flere af følgende tilfælde:

- Når din virksomhed eller den virksomhed, du er ansat hos, indgår en aftale med Nordstern, herunder køber ydelser, som tilbydes af Nordstern

- Når du har vist interesse for Nordsterns ydelser, fx ved at give Nordstern dit visitkort

- Når du samarbejder eller kommunikerer med Nordstern

- Når du besøger Nordsterns fysiske faciliteter


Typer af personoplysninger
Nordstern kan indsamle, behandle og opbevare følgende personoplysninger:

- Navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identificerende oplysninger

- Individuelle oplysninger, såsom fortrukne sprog

- Organisationsoplysninger såsom selskabsnavn, selskabsadresse, stilling, forretningsområde, primære arbejdssted og land

- Kontraktlige oplysninger såsom købsordrer, fakturaer, kontrakter og lignende aftaler mellem din virksomhed (eller arbejdsgiver) og Nordstern, hvilket bl.a. kan omfatte dine kontaktoplysninger

- Finansielle oplysninger, såsom betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kreditværdighed

- It-relaterede oplysninger, såsom bruger-id, log-in-detaljer samt data og logninger om din anvendelse af Nordsterns hjemmeside og portaler

- IP-adresse

- Registreringer indsamlet via Nordsterns sikkerhedsforanstaltninger, herunder optagelser fra videoovervågning

- Generelt for at planlægge, opfylde og administrere samarbejdet, herunder eventuelle kontrakter

- Administration, fx behandling af betalinger (herunder inddrivelse af udestående fakturaer), vurdering af kreditværdighed, udførelse af bogførings-, revisions- og faktureringsaktiviteter, forsendelse og levering samt supportydelser

- Håndtering af anmodninger fremsat af dig

- Generel kommunikation

- Udvikling af produkter og tjenester

- Statistik og analyse

- Compliance og regulatoriske formål, såsom opfyldelse af vores lovmæssige og compliancerelaterede forpligtelser til at hindre ulovlige aktiviteter

- Opretholdelse af sikkerhedsniveau

- Tvisthåndtering

Sådanne oplysninger kan være afgivet direkte af dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance) eller af tredjepart, fx din arbejdsgiver.

Formål med behandlingen
Personoplysningerne kan blive indsamlet og behandlet til følgende formål:

- Generelt for at planlægge, opfylde og administrere samarbejdet, herunder eventuelle kontrakter

- Administration, fx behandling af betalinger (herunder inddrivelse af udestående fakturaer), vurdering af kreditværdighed, udførelse af bogførings-, revisions- og faktureringsaktiviteter, forsendelse og levering samt supportydelser

- Håndtering af anmodninger fremsat af dig

- Generel kommunikation

- Udvikling af produkter og tjenester

- Statistik og analyse

- Compliance og regulatoriske formål, såsom opfyldelse af vores lovmæssige og compliancerelaterede forpligtelser til at hindre ulovlige aktiviteter

- Opretholdelse af sikkerhedsniveau

- Tvisthåndtering

Behandlingsgrundlag
Nordstern behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

- Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt, hvori du er part (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).


- Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at administrere den daglige drift, herunder varetage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til de aftaler mv., som vi har indgået med vores samarbejdspartnere (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).


- Retskrav: Behandling kan også være nødvendig for at hindre bedrageri eller for at fastslå, forfølge eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f).


- Retlig forpligtelse: Behandling af personoplysninger kan i nogle tilfælde være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, fx vores forpligtelse til at hindre ulovlig aktivitet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive opbevaret i 3 år fra samarbejdets ophør. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.


Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, herunder dokumentation af ordrer, opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 12 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

5. Hvis du søger om et job hos Nordstern

Hvis du søger job hos Nordstern, kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen i dette afsnit.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

Typer af personoplysninger

Nordstern kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

- Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer

- Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag

- Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier, herunder information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden

- Resultater af personlighedstests, hvis du gennemfører sådanne

- Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger indgår i vores evaluering af, om du bliver tilbudt en stilling hos Nordstern. Hvis du tilbydes en stilling, benyttes dine personoplysninger herudover til udfærdigelse af din ansættelseskontrakt. Du vil modtage særskilt information om den øvrige behandling, der foretages under selve ansættelsesforholdet, når du tiltræder din stilling.


Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:


Legitime interesser: Vi behandler dine personoplysninger, herunder din ansøgning og dit CV samt eventuelle andre bilag, som vi modtager fra dig, på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om du er en egnet kandidat til en ledig stilling hos os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). I forbindelse med vores vurdering af, om vi kan tilbyde dig en ansættelse, kan vi ligeledes behandle yderligere oplysninger om dig, herunder resultater af personlighedstests, indhente referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere, som du har angivet i din ansøgning eller indhente relevante oplysninger, der er offentligt tilgængelige på internettet og sociale medier. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).


Kontrakt: Hvis vi kan tilbyde dig en stilling hos Nordstern, vil vi ligeledes behandle personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan udarbejde din ansættelseskontrakt. (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Opbevaringsperiode

Hvis vi kan tilbyde dig en stilling hos Nordstern, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os.

Hvis vi derimod ikke kan tilbyde dig en stilling, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i op til 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til længere opbevaring.


Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nederst i politikken.

6. Hvis du bruger vores whistleblowerordning

Formålet med vores whistleblowerordning

Mistanke om ureglementeret adfærd og overtrædelser af gældende ret eller interne retningslinjer kan rapporteres via vores whistleblowerordning. Når der foretages en indberetning, vil vi behandle personoplysninger om de registrerede, der er en del af indberetningen (dvs. afsenderen af indberetningen, den indberettede person og andre involverede tredjeparter) med henblik på at håndtere og undersøge indberetningen.

Hvis du indberetter en formodet overtrædelse, forbliver en sådan indberetning fortrolig og efter dit valg anonym. Du bør dog under alle omstændigheder angive en e-mailadresse, som du kan kontaktes på, da vi kan have behov for at indhente yderligere oplysninger om overtrædelsen for at kunne håndtere sagen korrekt.


Typer af personoplysninger

Vi kan behandle følgende personoplysninger om den indberettede person:

- Navn, stilling, kontaktoplysninger og rapporterede oplysninger

- Beskrivelse af den formodede overtrædelse


Følgende personoplysninger kan behandles om andre personer, der er nævnt i indberetningen:

- Navn, stilling, arbejdsplads, kontaktoplysninger og andre rapporterede oplysninger

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

- Administration af whistleblowerordningen

- Håndtering af indrapporterede hændelser, herunder afklaring af potentielt kriminelle forhold


Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne på nedenstående grundlag.

- Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at undersøge indberettede forhold (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).


-Retlig forpligtelse: Da det er lovpligtigt for Nordstern at have en whistleblowerordning, behandler vi personoplysningerne for at opfylde vores retlige forpligtelse til at holde ordningen i drift og håndtere de indberetninger, som sker via ordningen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).


Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at håndtere de konkrete indberetninger, dvs. så længe efterforskningen eller sagen er igangværende, eller så længe vi vurderer, at indberetningen kan være relevant for fremtidige eller andre indberetninger og sager. Indberetninger, der falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, slettes straks efter gennemgang.

Generelle oplysninger til alle, der er omfattet af denne privatlivspolitik

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter, som leverer relevante ydelser på baggrund af et kontraktuelt forhold med Nordstern, adgang til dine personoplysninger. Det kan fx være leverandører af IT-løsninger, markedsføringsydelser, hosting-udbydere og andre leverandører af systemer eller tjenester til Nordstern. Sådanne leverandører af tjenesteydelser vil kun behandle personoplysninger på vegne af Nordstern og i overensstemmelse med vores instruktioner i indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med leveringen af services eller i tilfælde af overtrædelse af lovgivningen, er Nordstern i nogle tilfælde forpligtet og i andre tilfælde berettiget til at videregive dine oplysninger myndighederne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Vi kan også videregive dine personoplysninger for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f). Vi kan derudover også videregive dine personoplysninger til eksterne revisorer for at overholde vores revisionspligt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

I forbindelse med Nordsterns udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig. Ved delvis overdragelse af aktiver, som indeholder personoplysninger, er grundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt Nordsterns legitime interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter eller et andet lovlig overførselsgrundlag i overensstemmelse med kapitel V i databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om konkrete overførsler, herunder overførselsgrundlaget, er du altid velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret.

Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger og har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
  • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
  • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
  • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt transmission af dine personoplysninger, som du har givet os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
  • Du kan til enhver tid tilbagetrække et samtykke, som du har givet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, herunder denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på:

Nordstern ApS
CVR-nr.: 29205272
Havnen 5
8700 Horsens

E-mail: info@nordstern.dk

Telefonnummer: + 45 7562 7900

Datatilsynet

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: +45 3319 3200

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.

Senest opdateret: Juli 2023