Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Arbejde i Nordstern

Et arbejdsliv i balance

I Nordstern er vores eneste vare vores dygtige, dedikerede medarbejderes faglige viden og kompetencer. Vi producerer hverken mursten eller fundamenter. Til gengæld ved vores medarbejdere præcis, hvordan byggeprocesser skal tilrettelægges og udføres, så fundamentet er på plads og murene står stabilt. I Nordstern får du en udfordrende og spændende hverdag med masser af ansvar og medbestemmelse. Samtidig ved vi, at arbejdsglæde og et arbejdsliv i balance er uvurderlige komponenter, når man skal yde optimalt. Derfor værner vi om en arbejdsuge, der er i balance gennem hele arbejdslivet, lige fra småbørnsfamilie til pensionsalder.

Gode chefer

For at få et godt arbejdsliv, er det vigtigt at have gode chefer. En god chef er trænet i at se dine kvaliteter og dyrke dem sammen med dig. En god chef hjælper dig også med at håndtere dine udfordringer. Hos Nordstern udvikler og videreudvikler vi altid, så du kan styrke dine kompetencer og få det arbejdsliv du ønsker.

Hverdagen i Nordstern

Hverdagen kan se ud på mange måder, når du er ansat i Nordstern. Fælles for vores hverdag er dedikerede og dygtige kolleger, en chef der går op i din trivsel og en række stabsfunktioner, der står klar til at hjælpe dig i dit arbejde. Stabsfunktionerne tæller alt fra designfunktion, grafikere, kalkulatorer, jurister til kommunikatører og dokumentationseksperter.

Ansættelsesprocessen


  • Ansøgning og CV
  • 1. samtale
  • Færdighedstest og personprofil
  • 2. samtale
  • Forhandling af vilkår
  • Underskrevet kontrakt
  • Velkommen til!

Når du søger job i Nordstern, skal du igennem et ansættelsesforløb, der skal sikre, at du er den rette til stillingen – og at vi er den rette arbejdsplads for dig. Først sender du en ansøgning og CV. Synes vi, din profil er interessant, inviterer vi dig ind til en indledende samtale. Her stiller vi skarpt på dine faglige og personlige kompetencer i forhold til jobprofilen. Går du videre efter første samtale, inviterer vi dig til en uddybende samtale. Ved anden samtale beder vi dig om at udfylde en færdighedstest og personprofil på forhånd. Samtalen går i dybden med aspekter af din person og profil. Efter anden samtale indhenter vi to referencer på dig, som du har godkendt på forhånd. Referencerne bruger vi til at sikre os, at vi er et match.

Er du stadig den rigtige person til stillingen, forhandler du løn og vilkår med din kommende chef. Til slut fremsender vi en kontrakt på din ansættelse hos Nordstern og ønsker dig hjertelig velkommen på holdet.

Stillingsbeskrivelser i Nordstern


Praktikant

Hvis du er ved at uddanne dig til bygningskonstruktør, byggekoordinator eller bygningsingeniør, kan du blive praktikant i Nordstern. Vi tager imod nye praktikanter to gange om året i både vest og øst. Se mere om at være praktikant hos os her.

Entrepriseleder

Arbejdsopgaver for entrepriselederen er fx opfølgning på entrepriser, kvalitetssikring, byggepladslogistik, mødeplanlægning og -koordinering. Entrepriselederen har normalt mellem 0-3 års erfaring og er uddannet bygningskonstruktør, byggekoordinator eller lignende.

Projektleder

Projektlederens arbejdsopgaver tæller projektledelse på mindre byggesager og delprojektledelse på faggrupper eller bygningsafsnit på store byggesager. Projektlederen kan i øvrigt varetage udbud af entrepriser, udarbejde mindre kontrakter, udarbejde PSS og tilsynsplaner samt koordinere og afholde møder og mangelgennemgang. Vores projektledere er ofte startet som entrepriseleder hos os.

Projektchef

Projektchefen har minimum 5 års erfaring som projektleder. Projektchefen er overordnet ansvarlig for projekter mellem 150-300 mio. dkk.

Projektchefen indgår aftaler med fagentreprenører, koordinerer internt i Nordstern og varetager den daglige kontakt til bygherre og byggeriets andre parter.

Derudover har projektchefen et ansvar for at implementere Nordsterns værdier i byggeprocessen.

Senior Projektchef

Senior projektchefen har som regel 10 års erfaring som projektchef. Senior projektchefen kan lede byggerier mellem 150-500 mio. dkk.

Senior projektchefen varetager de samme opgaver som projektchefen, men har ofte mere ansvar i forhold til at være Nordsterns ansigt udadtil, i relation til naboer, rådgivere, myndigheder osv.

Projektdirektør

Projektdirektøren leder projekter på over 500 mio. dkk og har et bredt ansvarsområde - bl.a. personaleansvar, ansvar for implementeringen af Nordsterns værdier og kontraktuelt ansvar.

Herudover varetager projektdirektøren samme type opgaver som projektchefen, med større ansvar for uddelegering og ansvar for at være Nordsterns ansigt udadtil.

Stabsfunktioner

På Nordsterns kontorer findes stabsfunktionerne, som tæller alt fra jurister og kalkulatører, til HR og kommunikation. Afdelingernes kompetencer benyttes bl.a. på byggepladser og i projekt- og tilbudsfaser.

Alle afdelinger har en leder, som varetager den overordnede strategi og er ansvarlig for afdelingens medarbejderes trivsel og udvikling.