Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Renovering

Når vi renoverer, så gør vi det for de mennesker, der skal bo, leve og arbejde i bygningerne - uanset om der er tale om almene boliger, kontordomiciler eller eksklusive byggerier. Vi indtænker bæredygtige løsninger, hvor det er muligt - både på byggepladsen og i forbindelse med selve renoveringen. Vi vil gå langt for at finde de bedste løsninger for bygherre, beboere og lokalsamfundet

Mennesker før mursten

Vi er som entreprenør ansvarlig for at skabe tryghed i byggeprocessen, hvor vi fokuserer på bæredygtige tiltag, der kommer alle involverede parter til gode. Fra det første informationsmøde, til den sidste håndværker forlader pladsen. Beboerne har fået en bedre bolig, og de har samtidig haft en positiv oplevelse med renoveringen.

Alle beboere bliver rettidigt informeret og får den rette information, så de kan føle sig trygge ved os og ved den transformation, der skal foregå i og omkring deres bolig. Vi stiller altid en erfaren beboerkoordinator til rådighed ved renoveringen af beboede boliger.

Nordstern er bevidste om vores sociale ansvar og samarbejder bl.a. med skoler og erhvervsuddannelser for at hjælpe unge mennesker i gang med et job eller en karriere indenfor byggebranchen. Vi arbejder derudover med en række tiltag, som bl.a. omfatter folk udenfor arbejdsmarkedet, lærlinge og praktikanter. Vi tror på, at vores indsats gør en forskel på det personlige plan men også i forhold til nærområdet.

Renovering og certificering

En af de helt store gevinster ved at renovere fremfor at bygge nyt er CO2-besparelsen ved at genbruge de eksisterende konstruktioner og byggematerialer fremfor at rive bygningerne ned og bygge dem op igen med nye byggematerialer.

Et af vores store renoveringsprojekter, der samtidig skal DGNB-certificeres, er Mjølnerparken. Her arbejder vi i bred forstand mere med bæredygtige tiltag end ved traditionelle renoveringsprojekter. Der er fastlagt en række bæredygtighedsmål, som omfatter den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed.

Både byområdet og renoveringen af bygningerne i Mjølnerparken certificeres til DGNB Sølv. I den forbindelse bidrager vi bl.a. med energibesparende tiltag på byggepladsen. Derudover benytter vi kun byggematerialer, der lever op til de stillede krav i forhold til lavt kemiindhold, og vi anvender træ, der er udvundet ved ansvarligt skovbrug og/eller genbrugstræ. Dette dokumenteres og indgår i den samlede DGNB-certificering.

„Det er første gang, jeg oplever et samarbejde, hvor der er udvist så stor en respekt overfor beboerne, når deres boliger skal renoveres“

Mette Chang
Beboerkoordinator, Boligforeningen AAB

Licitationsmarkedet

Der er vundet adskillige nye ordrer på det åbne licitationsmarked i de senere år. Nordstern har opbygget en professionel tilbudsafdeling med projektledere, kalkulatører og tilbudsskribenter i både Øst- og Vestdanmark, der gør det muligt for os at levere konkurrencedygtige projekter til vores bygherrer.

Licitationsmarkedet dækker især renoveringer af almene boligforeninger og transformation af eksisterende bygninger til almene- og studieboliger.

Vi er stolte af bl.a. at have renoveret Ryde- og Fjældevænget under boligforeningen Ringgaarden i Aarhus, Beringsgaard i Horsens, samt Bellahøj og Mjølnerparken i København.

„Nordstern var allerede fra start proaktive og løsningsorienterede, bl.a. ved at inddrage underentreprenørerne i god tid. Det gode samarbejde har holdt ved, og alle bidrager til løsningen af de udfordringer, der løbende opstår.“

Vivian Johman
Afdelingsleder Wissenberg, Solhusene // BO-VEST

Bellahøjhusene

282 lejligheder renoveres og moderniseres men bevarer samme arkitektoniske udtryk

Læs mere

Mjølnerparken

DGNB Sølv-certificeret renovering af 541 boliger og etablering af erhvervslejemål

Læs mere

Renovering Vest

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@nordstern.dk

Renovering Øst

John Strands Petersson
Direktør, Renovering Øst

+45 75627900
jsp@nordstern.dk