Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Mjølnerparken og Hothers Plads forbindes i omfattende helhedsplan, med boligforbedringer og øget tryghed for beboerne

Mjølnerparken

503 familieboliger, 95 ungdomsboliger, 43 ældreboliger, erhvervslejemål og nye fællesarealer

Renoveringen af Mjølnerparken tager udgangspunkt i en omfattende helhedsplan, som retter fokus mod boligforbedringer og øget tryghed for beboerne. Der arbejdes med en lang række fysiske tiltag, som i samspil med øvrige boligsociale indsatser skal gøre området mere attraktivt.

Projektet omfatter fire boligkarréer ved Mjølnerparken og Hothers Plads, beliggende på Nørrebro.

Renoveringen DGNB Sølv-certificeres, samtidig med at der etableres varierende boligtyper, for at opnå en mere balanceret beboersammensætning. Efter ombygning, renovering og nybyggeri vil Mjølnerparken rumme 466 familieboliger, 75 ungdomsboliger, som in-fill byggeri mellem de eksisterende boligkarréer, med blandt andet nyt bad og køkken. Derudover etableres 16 erhvervslejemål, fællesrum og vaskerier. Alle opgange og kældre renoveres og gårdrummene lukkes af, så der opnås lukkede karréer. Hothers Plads vil rumme i alt 37 familieboliger, 43 ældreboliger og 20 ungdomsboliger, samt et fælleshus og driftskontor.

Infrastrukturen opgraderes ved etablering af nye gader, som skaber bedre forbindelse til Nørrebro. Parkeringsområdet mod Mimersparken omdannes til et sammenhængende gadeforløb med parkering langs karréerne.

Der etableres en ny handelsgade med dagligvare-, detailbutikker og caféer ved at omdanne de tidligere stuelejligheder. Ved etablering af erhvervslejemålene øges rumhøjden i de tidligere lejligheder, og etagedækket sænkes til niveau fri adgang til gadesiden. Den eksisterende daginstitution udbygges med nye lokaler i Mjølnerparken.

Nordsterns beboerkoordinator varetager beboerhåndtering ved midlertidige flytninger, og hjælper tryghedsteamet i bebyggelsen ved de permanente flytninger. I projektet arbejdes der på at skabe interesse for fritidspladser og fritidsjob, som et aktiv for beboere og området. Dette gøres gennem afholdelse af job-dage som beboere og nærområde inviteres til.

Byggeriet er igangsat efteråret 2021 og forventes færdigt sommeren 2025.

Så langt er byggeriet

oktober 2021

Første spadestik

juni 2025

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

John Strands Petersson
Direktør, Renovering Øst

+45 75627900
jsp@nordstern.dk