Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Ejendomsudvikling

Vi udvikler hele byområder med boliger og erhverv, der rummer både nybyggeri og renovering. Vi udvikler den blandede by, som kan være en kombination af private og almene boliger samt erhverv som fx butikker, kontorer, uddannelsesinstitutioner mv.

I Nordstern har vi samlet alt under ét tag: køb af grund, ejendomsudvikling, design og projektering samt byggeri. Det gør det muligt at levere skræddersyede løsninger til vores kunder indenfor alle segmenter – med et tydeligt fokus på certificerede byggerier.

Udvikling af større ejendomsprojekter og hele byområder, hvor mennesker både skal bo og arbejde, kræver erfaring, faglig ekspertise og ikke mindst strategier og visioner for ressourcebesparende tiltag.

Det kræver overblik at samtænke rekreative og grønne områder, infrastruktur, boligtyper, beboere og brugere til en samlet helhed, hvor eksisterende bevaringsværdige karakteristika bevares og videreføres.

Al udvikling foregår i tæt samarbejde med myndigheder og rådgivere samt interne specialister og fagpersoner. Derved sikrer vi den røde tråd fra de indledende visioner til et optimeret projekt, hvor der helt fra begyndelsen er fokus på kvalitet, økonomi og bæredygtige tiltag.

Nordstern har udviklingsafdelinger i København og Aarhus og arbejder med sourcing og køb af grunde, der udvikles selvstændigt eller i joint ventures med investorer. Vi er stolte af at have udviklet og bygget flere store udviklingsprojekter i Storkøbenhavn, Midt- og Østjylland i de senere år - både for danske og udenlandske parter. Og der er flere i pipeline.

„- Jeg oplever Nordstern som en professionel samarbejdspartner, der holder hvad de lover. Med den tilgang kommer man rigtigt langt.“

Robert Feldt
Investment Director, CapMan

Større medbestemmelse for bygherre ved tidlig inddragelse af Nordstern

Som bygherres samarbejdspartner er det Nordsterns opgave at indfri projektets visioner. Vores ejendomsudviklingsprojekter bygger derfor på en løbende dialog, fælles mål, økonomiske incitamenter og erfaringsudveksling med bygherre og jeres rådgivere.

Projekterne kan udføres efter forskellige økonomiske modeller med den fællesnævner at Nordstern inddrages på et tidligt designstadie, hvilket giver bygherre større indsigt og medbestemmelse i byggeriet end ved en traditionel totalentreprise.

Ved tidlig inddragelse går bygherre, rådgivere og Nordstern sammen om en fælles planlægning og koordinering allerede ved designfasen. Vi er herved fælles om ansvaret og samarbejder om at få sat ord på de potentielle risici, hvorved fordyrende omprojekteringer undgås senere i processen.

Nordstern har gennemført flere projekter i åben bog, hvor økonomien og beslutningerne er gennemsigtige for både bygherre og totalentreprenør. Samarbejdet har fx både været med private pensionsselskaber og offentlige myndigheder, hvor de åbne bøger gør det helt tydeligt, hvad pengene bruges på.

Boliger i Lisbjerg

By- og ejendomsudvikling i Aarhus.

Læs mere

Herning+

Udviklingsprojekt som opføres på den tidligere sygehusgrund centralt i Herning

Læs mere

Ejendomsudvikling

Camilla Drachmann Gram
Direktør, Udvikling

+45 22277652
cdg@nordstern.dk