Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Certificering

Ved at certificere bygninger er det muligt at træffe aktive valg om materialer og processer, der reducerer bygningers indvirkning på bl.a. klima, miljø og fokuserer på de personer der skal opholde sig i og omkring bygningerne. Vi har derfor sat mål for at alle vores nye bolig- og kontorbyggerier fra 2023 og fremefter skal være certificerede indenfor anerkendte bæredygtighedsstandarder

En bedre fremtid
Alle påbegyndte nybyggede bolig- og kontorbyggerier fra 2023 og frem skal certificeres. I 2023 nåede vi ikke helt vores mål, da 80% af de nyopstartede bolig- og kontorbyggerier er planlagt certificeret. Boligbyggerier Svanemærkes eller DGNB-certificeres og erhvervsbyggerier DGNB-certificeres. Vi rådgiver vores bygherrer om, hvordan de vælger de bedste løsninger for mere bæredygtighed for deres byggeri og dets brugere. Det gør vi for at bidrage til en reduktion af byggeriets negative påvirkning af klima og miljø og optimere forholdene for de kommende brugere af bygningen.

For Nordstern rækker indsatsen dog langt videre end selve byggeriet. Som en del af vores indsats arbejder vi også på at sikre og styrke vores medarbejderes sundhed og trivsel, og vi arbejder hver dag for at skabe de bedste rammer for liv og glæde for brugerne af vores byggerier, fx ved at udvikle fællesskabsorienterede byområder. Det er vores bidrag til en bedre fremtid for Danmark.

Vores mål understøttes af følgende initiativer:

  • Der udpeges en bæredygtighedsansvarlig på alle byggepladser
  • Intern uddannelse i DGNB-certificeringsordningen
  • En proces der sikrer, at Nordsterns bæredygtighedsafdeling yder support og vejledning på de rigtige tidspunkter i løbet af et certificeret projekts levetid
  • Tilsynsplan for DGNB for byggeledelsen og DGNB-punkter i kontrolplaner til underentreprenører er indarbejdet som standard i Dalux
  • Hjælpeværktøjer til DGNB-certificering (kontraktmateriale, erfaringspriser, tjeklister, byggepladstavler osv.)
  • Tjekliste for energi- og ressourcebesparende tiltag på byggepladsen

I videoen nedenfor introduceres DGNB.