Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Beskæftigelse og uddannelse

Vi tager vores ansvar meget alvorligt og stræber efter at bidrage positivt til samfundet

Uddannelse
Nordstern er dedikeret til at uddanne den næste generation og bidrage til deres beskæftigelse. Vores mål er, at mindst 10% af vores årsværk er praktikanter. Praktikpladserne skal hjælpe unge med at opnå værdifulde færdigheder og viden, der er nødvendige for et job i byggebranchen.

Fordelen for Nordstern er, at vi kan rekruttere nye talenter, der tilvejebringer den fortsatte vækst i vores organisation.

Beskæftigelse
Hos Nordstern arbejder vi med flere CSR-mål for social ansvarlighed i beskæftigelsen.

Mennesker, der er ansat i fleksjob, jobtræningsprogrammer, deltidsjob og NExTWORK praktik bidrager hver især med en værdifuld og uundværlig indsats for vores projektteam.

Sociale tiltag
I Nordstern tager vi hensyn til brugerne og hele byrummet, og vi arbejder hver dag for at skabe de bedste rammer for de mennesker, der berøres af vores byggerier. Vi gør en indsats for at uddanne den næste generation.

Dette gør vi bl.a. ved følgende tiltag:

  • Aktivering af udsatte unge i almene boliger under renovering, fx ved brug af lommepengeordning
  • Lærlingeklausulen, er sammen med arbejdsklausulen, en integreret del af vores kontrakter med vores underentreprenører.
  • Min. 70 praktikanter årligt

Diversitet
Byggebranchen har historisk set været en mandsdomineret branche, og mange faggrupper er blevet betragtet som værende kun for mænd. Denne tendens ændrer sig langsomt og vi er i Nordstern opmærksomme på de fortsatte udfordringer på området. Vi vil gerne være en del af løsningen, som fremmer ligestilling og mangfoldighed og derfor stræber vi aktivt efter at tiltrække flere kvalificerede medarbejdere – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.