Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

CO2 reduktion

I Danmark står byggebranchen for 30% af al CO₂-udledning. Tallet dækker over byggeprocessen og produktionen af byggematerialer samt den energi, der bruges til at drive bygningen, når den er fuldt funktionsdygtig

CO2-udledning

En reduktion af CO2-udledningen i byggebranchen vil have en væsentlig indvirkning på udledningen af drivhusgasser og dermed klimaændringerne.

Frem mod 2023 vil Nordstern reducere vores Scope 1 (direkte udledning fra virksomheden) og Scope 2 (indirekte udledning forårsaget af købt energi) med 30% sammenlignet med 2020.

Vi arbejder på at mindske energiforbruget og CO2-udledningen

Selvom vores kontorer og mere end 80% af vores byggepladser benytter certificeret grøn elektricitet fra vedvarende energikilder, arbejder vi stadig på at reducere energiforbruget på byggepladserne.

Mellem 2020 og 2021 havde Nordstern en besparelse på 73,8 ton CO2 er svarende til 11,3%. Dette på trods af en stigning i omsætning på 34%.

Systematisk indsamling af LCA-beregninger

Vi har en ambition om at måle de indirekte emissioner fra fremstilling og transport af byggematerialer, der anvendes til byggeri og til den efterfølgende brug af bygningen (Scope 3). Dette arbejde er komplekst og kræver en fuld livscyklusanalyse (LCA), som vi udfører for en stigende andel af vores byggerier.

Nordstern har en ambition om systematisk at indsamle alle de LCA-beregninger, der er udført for vores bygninger. Dataene bruges til at beregne vores Scope 3 CO₂-udledning og til at sætte yderligere mål for reduktion.

Dataene vil give os mulighed for at analysere og sammenligne CO₂-emissioner fra forskellige konstruktioner og få detaljeret viden om, hvilke der har det mindste CO₂-aftryk. Dette vil sætte os i stand til at træffe mere informerede valg i bygningsdesignfasen og være en væsentlig drivkraft i bestræbelserne på at reducere klimapåvirkningen fra vores drift og bygninger.

Genanvendelse af bygninger og ressourcer
Ved at ombygge eksisterende konstruktioner og genanvende byggematerialer sænkes CO2-udledningen modsat nybyggeri med anvendelse af jomfruelige materialer. Vi ser det som sund fornuft og har erfaring med dette fra flere projekter, bl.a. Høje Taastrups nye Rådhus.