Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

CO2 reduktion

I Danmark står byggebranchen for 30% af al CO₂-udledning. Tallet dækker over byggeprocessen og produktionen af byggematerialer samt den energi, der bruges til at drive bygningen, når den er fuldt funktionsdygtig

CO2-mål for 2030

I 2030 skal Nordstern have reduceret CO2-udledning i scope 1-2 med 42% (i forhold til 2020-baseline).

Scope 1: Den direkte udledning fra CO2-udledende aktiviteter, der er ejet eller kontrolleret af Nordstern fx ved forbrænding af fossile brændsler (fx benzin, diesel eller naturgas)

Scope 2: Er udledning af CO2 fra kollektiv forsynet energi fx udledning fra produktion af el, varme og køling, som Nordstern anvender til aktiviteter i byggeriet

I 2030 skal Nordstern have reduceret CO2-emissioner i scope 3 med 50% (i forhold til 2020-baseline).

Scope 3: Indirekte udledning af CO2, som er forårsaget af Nordsterns aktiviteter, men som ikke ejes eller kontrolleres af Nordstern. Det gælder bl.a. udledning fra produktion af materialer og udvinding af råstoffer, samt udledning ved bortskaffelse af byggeaffald

30% mindre CO2-udledning

En reduktion af CO2-udledningen i byggebranchen vil have en væsentlig indvirkning på udledningen af drivhusgasser og dermed klimaændringerne. I 2022 nåede Nordstern sit 2023-mål om, at reducere CO₂-udledningen i Scope 1 til 2 med 30 %. Vi er derfor godt rustet til nye de ambitioner og mål som vi arbejder med i 2023.

Vi arbejder med konkrete tiltag

Indkøb af grøn strøm

Alle Nordsterns byggepladser anvender grøn strøm, hvilket vil sige strøm fra vedvarende energikilder som vindkraft, vandkraft, solenergi og biomasse. Fælles for energikilderne er, at de udleder minimalt CO2 sammenlignet med fossile energikilder som kul og gas.


Genbrug og genanvendelse (affaldssortering)

Ved at genbruge/genanvende byggematerialer, er det muligt at springe råstofudvinding og produktion over, samt distribution af byggematerialer. Dette bidrager positivt til nedbringelse af udledning af CO2 i vores byggerier.