Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Opførelse af nyt rigsarkiv i Viborg

Rigsarkivet, Viborg

Arkivet har plads til op til 72.000 hyldemeter arkivalier

Nordstern har opført Rigsarkivet i Viborg som OPP (Offentligt-Privat Partnerskab), og står for driften af bygningen i en 25-årig periode, der varetages af Widotec Kirkebjerg A/S. Bygningen er opført for Bygningsstyrelsen og udlejet til Rigsarkivet.

Arkivet er designet til at kunne indeholde op til 72.000 hyldemeter arkivalier, og grunden gør det muligt at udvide med endnu 50.000 hyldemeter, hvis det er nødvendigt på sigt.

Arkitektonisk er det nye arkiv en næsten helt lukket bygning uden offentlig adgang. Facaderne opføres i grafiske betonelementer, hvor facadeudsmykningen er ætset i betonen og forestiller en bogryg.

Til optimering af bygningsdriften har der været fokus på valg af kvalitetsmaterialer, driftssikre installationer. Bygningen forsynes af en sammentænkning af både nye og traditionelle energikilder, der supplerer og komplementerer hinanden for optimal drift. Endvidere medvirker bygningens hovedgeometri til at minimere energiforbruget medens det minimale åbningsareal i facaden minimere risikoen for utætheder og andre påvirkninger, der kan være til fare for et stabilt indeklima.

Der er tale om et teknisk kompliceret byggeri med krav til temperatur- og fugtighedsstyring og en optimal brug af bygningen til en kompakt opbevaring af arkivalierne i et mobilt reolsystem i to etager. Den topmoderne klimasikring skal skabe et ideelt opbevaringsklima for de mange dokumenter. Der er blandt andet indrettet et klimastyret rum til gamle og skrøbelige pergamenter fra middelalderen.

Bygningen er energieffektiv og opfylder bygningsreglementets 2020-energikrav.

Så langt er byggeriet

juni 2014

Første spadestik

marts 2015

Rejsegilde

november 2015

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Claus Møller
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
cm@nordstern.dk