Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Psykiatrisk center til AUH i Skejby

AUH Psykiatrien

10.000 m² retspsykiatri og 40.000 m² børne- og voksenpsykiatri

Nordstern har opført Danmarks hidtil største OPP-projekt, der omfatter et nyt psykiatrisk hospital, som er en del af Det Nye Universitetshospital i Skejby, Aarhus. Hospitalet består af 10.000 m² retspsykiatri og 40.000 m² børne- og voksenpsykiatrisk afdeling med ambulatorier og sengeafsnit, der er forbundet med resten af hospitalet via en tunnel.

I projekteringen var der fokus på patienternes behandlingsforløb, retspsykiatriske forhold og medarbejdere ved at indtænke sikring, sikkerhed og optimering af indeklima. Der er foretaget en række sikrings- og sikkerhedsforanstaltninger for at etablere en bygning med både statisk og dynamisk sikkerhed uden, at bygningen associeres med et fængsel og frihedsberøvelse af patienterne.

I forhold til sikring var der ved opførelsen fokus på at sikre bygningen mod uvedkommende udefra, men ligeledes patienternes mulighed for at komme indefra og ud. Det samme gælder mulighederne for indsmugling af stoffer, våben eller lignende. Dette medførte en række komplekse problemstillinger vedrørende brand, der skulle tages hensyn til i forbindelse med projekteringen.

Sikkerhedsforanstaltningerne har ligeledes til formål at øge sikkerheden hos patienterne, medarbejderne og besøgende, ved at forebygge risikoen for at gennemføre selvskade eller vold, trusler og overfald mod andre.

For at skabe et godt indeklima for patienter og personale er opholdsrummene lydisoleret for at reducere støj og skabe en behagelig akustik. I bygningen er der ligeledes etableret dynamisk belysning, hvor én eller flere farver kan fjernes for at give patienterne en bedre døgnrytme. Bygningen er indrettet til at modtage store mængder af dagslysindfald og hyppigt luftskifte for at optimere både indeklima og energiforbrug i bygningen.

For at imødekomme børn og unges behov for tryghed er der opført en skole med undervisningslokaler, observationsrums med plads til leg samt udearealer med lukkede og åbne legepladser. Ligeledes er der etableret mindre sengestuer med eget bad og toilet, som er bestykket til børn og unge.

Det nye psykiatriske hospital har erstattet det gamle psykiatrihospital i Risskov, som i samarbejde med Nordstern udvikles til en ny bydel – Bindesbøll Byen.

Så langt er byggeriet

september 2015

Første spadestik

september 2018

Aflevering

01
/
02

Kontakt for information om byggeriet

Claus Møller
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
cm@nordstern.dk