Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Affald og håndtering

Byggebranchen producerer 35% af Danmarks affald. For at reducere mængden af affald og øge genanvendeligheden af affald i byggebranchen har Nordstern besluttet at kortlægge mængder og håndtering af affald fra vores byggepladser fra 2021 og frem

Genanvendelse og sortering

Nordstern ønsker fortsat at reducere mængden af affald og øge genanvendeligheden. Vi har derfor siden 2021 kortlagt affaldsmængderne og håndteringen af affaldet fra vores byggepladser. Disse data analyseres for at fastsætte relevante reduktionsmål for 2023.

For at opnå de mest pålidelige data og have størst effekt skal 75% af alle byggepladser have centraliseret affaldshåndtering på plads senest i 2023. I 2022 var andelen på 51% (det samme som i 2021).

Hos Trælasten kører vi et pilotprojekt, hvor alle brugbare materialer fra nedlagte bygninger katalogiseres, så de kan bruges i fremtidige bygninger på grunden.

Vi sorterer herudover affaldet på vores kontorer og i skurbyerne på byggepladserne. For at eliminere brugen af engangsplastik er der installeret opvaskemaskiner på alle byggepladser.