Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Affald og håndtering

I 2025 skal mindst 70% af affaldet fra Nordsterns byggepladser genanvendes

Genanvendelse og sortering

Byggebranchen producerer 30% af Danmarks affald. For at reducere mængden af affald og øge genanvendeligheden af affald i byggebranchen har Nordstern siden 2021 kortlagt affaldsmængderne og håndteringen af affaldet fra vores byggepladser. Disse data er analyseret for at fastsætte relevante reduktionsmål.

For at opnå de mest pålidelige data og have størst effekt skal 75% af alle byggepladser have centraliseret affaldshåndtering på plads senest i 2023. I 2022 var andelen på 51% (det samme som i 2021).

Hos Trælasten kører vi et pilotprojekt, hvor alle brugbare materialer fra nedlagte bygninger katalogiseres, så de kan bruges i fremtidige bygninger på grunden.

Vi sorterer herudover affaldet på vores kontorer og i skurbyerne på byggepladserne. For at eliminere brugen af engangsplastik er der installeret opvaskemaskiner på alle byggepladser.

Vi arbejder med konkrete tiltag

Genbrug

I Nordstern har vi bl.a. genbrugt teglsten fra eksisterende bygninger der skulle rives ned, og brugt dem i opførelsen af nye bygninger.

Ved at genbruge forskellige materialer er det muligt at springe råstofudvinding og produktion over. Det bidrager positivt til både økonomien samt udledningen af C02 i vores byggerier.

Genanvendelse (affaldssortering)

I Nordsten har vi bl.a. genanvendt beton fra nedrevne bygninger til fundament i nye byggerier.

Alle Nordsterns byggepladser affaldssorterer. Dette gør vi for at kunne genanvende flest mulige materialer.