Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Affald og håndtering

I 2025 skal mindst 70% af affaldet fra Nordsterns byggepladser genanvendes

Genanvendelse og sortering

Byggebranchen producerer 30% af Danmarks affald. For at reducere mængden af affald og øge genanvendeligheden af affald i byggebranchen har Nordstern siden 2021 kortlagt affaldsmængderne og håndteringen af affaldet fra vores byggepladser. Disse data analyseres, så vi får mulighed for at fastsætte relevante reduktionsmål.

Vi har installeret opvaskemaskiner på alle byggepladser for at eliminere brugen af engangsplastik og vi har fokus på korrekt affaldssortering og opfølgning heraf.

I 2023 blev 58% af det sorterede affald fra vores byggepladser sendt til genanvendelse, 40% gik til forbrænding og 2% til deponering. En mængde vi har fokus på at øge i 2024. Vores mål i frem mod 2025 er at opnå 70% genanvendelse.

Hos Trælasten kører vi et pilotprojekt, hvor alle brugbare materialer fra de eksisterende bygninger på grunden katalogiseres, så materialerne kan anvendes i fremtidige bygninger på grunden.

Vi arbejder med konkrete tiltag

Genbrug

I Nordstern har vi bl.a. genbrugt teglsten fra eksisterende bygninger der skulle rives ned, og brugt dem i opførelsen af nye bygninger.

Ved at genbruge forskellige materialer er det muligt at springe råstofudvinding og produktion over. Det bidrager positivt til både økonomien samt udledningen af CO2 i vores byggerier.

Genanvendelse (affaldssortering)

I Nordsten har vi bl.a. genanvendt knust beton fra nedrevne bygninger til fundament i nye byggerier.

I affaldssorteringen på byggepladserne arbejder vi på at kunne genanvende flest mulige materialer.