Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Affald og håndtering

Byggebranchen producerer 35% af Danmarks affald. For at reducere mængden af affald og øge genanvendeligheden af affald i byggebranchen har Nordstern besluttet at kortlægge mængder og håndtering af affald fra vores byggepladser fra 2021 og frem

Genanvendelse og sortering

Nordstern indsamlede data om mængder af affald (opdelt i 32 forskellige affaldssegmenter) fra 33 byggepladser. I 2022 vil disse data blive analyseret med henblik på at reducere mængden af ​​affald og øge genanvendeligheden.

For at opnå de mest pålidelige data og have størst effekt skal 75 % af alle byggepladser have centraliseret affaldshåndtering på plads i 2023.

Hos Trælasten kører vi et pilotprojekt, hvor alle brugbare materialer fra nedlagte bygninger katalogiseres, så de kan bruges i fremtidige bygninger på grunden.

Vi sorterer herudover affaldet på vores kontorer og i skurbyerne på byggepladserne. For at eliminere brugen af engangsplastik er der installeret opvaskemaskiner på alle byggepladser.