Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

P-kælder på tre etager med 207 P-pladser

Parkeringsanlæg - Langelands Plads

Over jorden er byggeriet integreret med det omgivende byrum

Nordstern har opført P-kælderen på Langelands Plads, som et OPS-projektet, (Offentlig-privat samarbejde), hvor APCOA varetager bygningsdriften og vedligehold i en samlet driftsperiode på 25 år. Byggeriet er finansieret af Frederiksberg Kommune i både anlægs- og driftsfasen.

P-kælderen på Langelangs Plads er tre etager med plads til 207 biler.

Over jorden er byggeriet integreret med det omgivende byrum. På selve Langelands Plads er der etableret et legelandskab, et 300 m² soppebassin og hyggekroge med bænke afskærmet af stedsegrønt. Det har været kommunens ønske at skabe en grøn plads, så de store gamle træer er bevarede, nye er plantet og P-kælderens trappetårne er begrønnede.

Langelands Plads er landets første skybrudsplads, hvor regnvand kan løbe gennem fliserne til et opsamlingsbassin, der samler og renser vandet under jorden. Det giver bedre sikring mod oversvømmelser.

I byggeriet er der brugt No-NOx fiser, som fjerner cirka 10 procent af de skadelige kvælstofoxider, NOx, i luften ved at binde dem til stenen, hvorved luftforureningen mindskes.

I aftalen med Frederiksberg Kommune er der givet option på opførelse af P-anlægget ved Frederiksberg Rådhus, som Nordstern påbegyndte i 2021 og forventer færdigt ultimo 2024. Fælles for alle projekterne er, at områderne er etableret som sammenhængende byrum både over og under jorden.

Så langt er byggeriet

maj 2017

Første spadestik

maj 2019

Aflevering

01
/
02

”Vi skal fejre det flotte resultat, og jeg vil takke beboerne, medarbejdere og alle vores samarbejdspartnere for en flot og konstruktiv proces. Det er ikke let at gennemføre et så stort projekt i så tæt et område, men alle parter har arbejdet fremragende sammen”

Simon Aggesen
Borgmester, Frederiksberg Kommune

Kontakt for information om byggeriet

Jesper Nordby
Direktør, Nybyg Øst

+45 22709121
jsn@nordstern.dk