Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Renovering af 504 almene boliger

Houlkærvænget

Renoveringen omfattede miljøsanering, udskiftning af døre, vinduer og ventilation samt etablering af 165 tilgængelighedsboliger.

Renovering af 504 almene boliger i Houlkærvænget i Viborg. Projektet omfattede også renovering af udearealer, kloak og opførelse af et beboer-aktivitetshus på 400 m².

Boligerne er ét- til femværelses familieboliger fordelt på i alt 20 blokke i tre etager (inkl. stueetagen) og kælder.

Der er foretaget miljøsanering og udskiftning af vinduer, døre og ventilation i samtlige lejligheder.

Ved etableringen af de 165 tilgængelighedsboliger blev der foretaget en totalnedrivning indtil råhus. Vægge- og etageadskillelser er nedrevet for integrering af nye elevatorer. Der er udført nye installationer, badeværelser og køkkener.
369 af boligerne var beboede under udskiftningen af vinduerne og ventilationen. I 60 boliger er badeværelset udskiftet, imens lejligheden var beboet.

Alle tage er renoveret med nyt tagpap, efterisolering, nye adgangsveje og sikkerhedslinjer. På tagene er der installeret et 2kWp solcelleanlæg, som forsyner fællesinstallationer opgangsvis.

Som et tryghedsskabende tiltag er højden på læ- og støttemure reduceret for at skabe oversigt i terræn.

Nordstern stod for varsling og andre forhold omkring beboerhåndteringen. Beboerne blev genhuset ved etableringen af tilgængelighedsboligerne. De øvrige lejligheder var beboede. Der er i hele perioden afholdt fælles informationsmøder for områdets beboere.

Så langt er byggeriet

juli 2015

Første spadestik

oktober 2018

Aflevering

"Nordstern har som totalentreprenør haft en tæt dialog med Boligselskabet Viborg, hvor man i fællesskab har løst de udfordringer, man har haft i processen"

Dennis Mosbæk
Boligselskab Viborg

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@nordstern.dk