Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Renovering af 888 almene boliger

Hedemarken

Alle 18 boligblokke efterisoleres og får udskiftet facade og tag

Renovering af Hedemarkens 888 almene boliger i Albertslund. Afdelingen er opført i 1967-69 og renoveringen får finansiel støtte fra Landsbyggefonden, hvilket muliggør en gennemgribende renovering af blandt andet facader og tag.

Boligerne er fordelt på 18 boligblokke – seks lave og 12 høje. Alle boligblokkene efterisoleres og får udskiftet facader og tag.

Inden renoveringen er det kun boligerne i de seks lave boligblokke, der har en fransk altan, mens boligerne i de 12 høje ingen altan har. I forbindelse med renoveringen vil alle boliger enten få udskiftet deres altan med en større eller få påbygget en altan.

De fleste lejligheder er beboet under renoveringen. Beboerne i otte opgange genhuses, da lejlighederne skal omdannes til tilgængelighedsboliger med tilhørende elevator i opgangen. I forbindelse med nedrivningen og ombygningen foretages der miljøsanering i form af asbestsanering.

Efter renoveringen er der i alt 852 boliger i Hedemarken.

På boligblokkene etableres solcelleanlæg, som er en del af et pilotprojekt fra Landsbyggefonden. Udover solceller er efterisoleringen af lejlighederne med til at nedbringe bygningsmassens klimabelastning, hvilket også reducerer varmeforbruget i den enkelte lejlighed.

Udenomsarealerne får opdaterede gårdhaver og belægning.

Så langt er byggeriet

maj 2023

Første spadestik

december 2026

Aflevering

”I Boligselskabet AKB, Albertslund har vi stort fokus på bæredygtighed, og vi ser derfor frem til, at vores boliger bliver energioptimeret. Jeg er sikker på, at Nordstern kan løfte opgaven, og vi ser frem til et godt samarbejde med dem”

René Løfqvist
Formand for boligselskabet

Contact for information about the construction project

John Strands Petersson
Direktør, Renovering Øst

+45 75627900
jsp@nordstern.dk