Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Bæredygtighed

Nordstern vil være førende inden for bæredygtigt byggeri. Vi arbejder efter en miljø-, social- og ledelsespolitik kendt som ESG. Vores konkrete ESG-mål gør det muligt for Nordstern at reducere vores klima- og ressourceaftryk i byggeriet, samtidig med at vi arbejder med at forbedre vores sociale indsatser. Vores strategi for mere bæredygtighed på projekterne er en integreret del af vores processer. Nordsterns bæredygtighedsteam understøtter og udvikler vores tiltag. Vi har herudover en intern bæredygtighedsorganisation med repræsentanter fra alle dele af virksomheden

Bæredygtighedsstrategi

Vi udviser hensyn og er bevidste om byggeriets indvirkning på vores planet. Når bygninger opføres, er vi med til at tære på jordens ressourcer, producere affald og påvirke miljøet. I Nordstern arbejder vi derfor ud fra en bæredygtighedsstrategi som skal medvirke til at vi reducerer vores negative påvirkning mest muligt.

Strategien bygger på tre hovedområder:

  1. At vi bliver CO2-neutrale frem mod 2050 via ambitiøse reduktionsmål
  2. At vi bidrager aktivt til at gøre bygninger mere bæredygtige
  3. At vi tiltrækker og udvikler fremtidens talenter

I videoen nedenfor gennemgås vores strategi og de mål vi arbejder med frem mod 2030.

FN’s 17 verdensmål

Nordsterns bæredygtighedsstrategi er baseret på fem af FN’s 17 verdensmål, så vi kan bidrage positivt til en mere bæredygtig udvikling for det enkelte menneske og vores planet.

Vi arbejder med følgende mål:

3. Sundhed og trivsel
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtighedsorganisationen

Siden 2020 har Nordsterns interne bæredygtighedsorganisation været ansvarlig for at udvikle og implementere initiativer, der har til formål at reducere Nordsterns negative påvirkning af klima og miljø, leve op til vores miljømæssige og sociale ansvar og imødekomme vores kunders krav om mere bæredygtigt byggeri.

Organisationen er tværorganisatorisk for at styrke videndeling, facilitere udviklingen af bæredygtige initiativer og sikre løbende fremskridt i vores forfølgelse af hvert bæredygtighedsstrategisk mål.

„CPH Porthouse er et af de tre DGNB-certificerede byggerier, vi har fået opført på Sundmolen i København. Nordstern stod for både udvikling og opførelse af projektet – en proces de varetog professionelt og ordentligt fra start til slut. Som bygherre følte vi os betryggede i Nordsterns håndtering undervejs, og vi kunne i marts 2019 glæde os over at få overdraget et næsten mangelfrit byggeri til tiden.“

Lars Rahbek
Ejendomsudviklingschef, M+ Ejendomme A/S

Gladsaxe Sundheds- og beskæftigelseshus

Ambitionen for projektet er at opnå DGNB Guld og DGNB Hjerte. DGNB Hjerte er en udmærkelse med fokus sundhed og velvære for mennesket, dvs. der skal skabes et sundt og godt indeklima for medarbejdere og besøgende

Læs mere

CPH Pulse

Et kontorbyggeri i København som DGNB Platin-certificeres

Læs mere

Sluseholmen – Kastanjeholm S

247 DGNB Guld-certificerede mindre boliger primært til studerende og andre unge

Læs mere

For mere information

Michael Storgaard
COO

+45 75627900
mst@nordstern.dk