Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Bæredygtighed

Nordstern skal være førende inden for bæredygtigt byggeri. Vi arbejder efter en miljø-, social- og ledelsespolitik kendt som ESG. Vores konkrete ESG-mål gør det muligt for Nordstern at reducere vores klima- og ressourceaftryk i byggeriet, samtidig med at vi arbejder med at forbedre vores sociale indsatser. Vores strategi for mere bæredygtighed på projekterne er en integreret del af vores processer. Nordsterns bæredygtighedsteam understøtter og udvikler vores tiltag. Vi har herudover en intern bæredygtighedsorganisation med repræsentanter fra alle dele af virksomheden

Bæredygtighedsstrategi

Vi er bevidste om byggeriets indvirkning på vores planet. Når bygninger opføres, er vi med til at tære på jordens ressourcer, producere affald og påvirke miljøet. I Nordstern arbejder vi derfor ud fra en bæredygtighedsstrategi som skal medvirke til at vi reducerer vores negative påvirkning mest muligt.

Strategien bygger på tre hovedområder:

  1. At vi bliver CO2-neutrale frem mod 2050 via ambitiøse reduktionsmål
  2. At vi bidrager aktivt til at gøre bygninger mere bæredygtige
  3. At vi tiltrækker og udvikler fremtidens talenter

I videoen nedenfor gennemgås vores strategi og de mål vi arbejder med frem mod 2030.

FN’s 17 verdensmål

Nordsterns bæredygtighedsstrategi er baseret på fem af FN’s 17 verdensmål, så vi kan bidrage positivt til en mere bæredygtig udvikling for det enkelte menneske og vores planet.

Vi arbejder med følgende mål:

3. Sundhed og trivsel
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion

„CPH Porthouse er et af de tre DGNB-certificerede byggerier, vi har fået opført på Sundmolen i København. Nordstern stod for både udvikling og opførelse af projektet – en proces de varetog professionelt og ordentligt fra start til slut. Som bygherre følte vi os betryggede i Nordsterns håndtering undervejs, og vi kunne i marts 2019 glæde os over at få overdraget et næsten mangelfrit byggeri til tiden.“

Lars Rahbek
Ejendomsudviklingschef, M+ Ejendomme A/S

Gladsaxe Sundheds- og beskæftigelseshus

I projektet arbejdes der med DGNB-Guld og DGNB-Hjerte, hvilket skærper projektets fokus på at skabe et sundt og godt indeklima for medarbejdere og besøgende

Læs mere

CPH Pulse

Bygningen er det første kontorbyggeri i København, der DGNB Platin-certificeres

Læs mere

Sluseholmen – Kastanjeholm S

247 DGNB Guld-certificerede mindre boliger primært til studerende og andre unge

Læs mere

For mere information