Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Bæredygtighed

Nordstern arbejder for en reduktion af klima- og miljøpåvirkningen af vores bygninger. Vores strategi for mere bæredygtighed på projekterne er en integreret del af vores processer. Nordstern arbejder med målsætninger indenfor klima, miljø og sociale aspekter som arbejdsmiljø, trivsel for medarbejderne og uddannelse. Nordsterns bæredygtighedsafdeling understøtter og udvikler vores tiltag. Vi har herudover en intern bæredygtighedsorganisation med repræsentanter fra alle dele af virksomheden

Bæredygtighedsmål

Projekterne certificeres efter anerkendte standarder som DGNB eller Svanemærket. DGNB-certificering er baseret på sociale, økonomiske og miljømæssige kvaliteter. Svanemærkning fokuserer primært på miljøaspekter.

FN’s 17 verdensmål

Nordsterns bæredygtighedsstrategi er baseret på fem af FN’s 17 verdensmål, så vi kan bidrage positivt til en mere bæredygtig udvikling for det enkelte menneske og vores planet.

„CPH Porthouse er et af de tre DGNB-certificerede byggerier, vi har fået opført på Sundmolen i København. Nordstern stod for både udvikling og opførelse af projektet – en proces de varetog professionelt og ordentligt fra start til slut. Som bygherre følte vi os betryggede i Nordsterns håndtering undervejs, og vi kunne i marts 2019 glæde os over at få overdraget et næsten mangelfrit byggeri til tiden.“

Lars Rahbek
Ejendomsudviklingschef, M+ Ejendomme A/S

Høje-Taastrups nye DGNB-certificerede rådhus

Høje-Taastrup Kommune er med i et pionerprojekt, hvor fundamentet til kommunens nye rådhus opføres med brug af genbrugsbeton. Betonen er støbt af CE-mærkede materialer under en akkrediteret, certificeret produktionskontrol.

Læs mere

Opførelse af DGNB Guld-certificeret bolig- og erhvervsbyggeri

Flegmade i Vejle er et udviklingsprojekt, hvor der opføres 138 lejeboliger, som certificeres efter Rådet for Bæredygtigt Byggeris standarder.

Læs mere

For mere information

Michael Storgaard
COO

+45 75627900
mst@nordstern.dk