Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Opførelse af almene boliger for PAB og 155 boliger for Plushusene

Tømmerup Parken

Boligområde med 103 almene boliger og 155 private boliger i Plushusene-konceptet

Nordstern har udviklet og opført almene og private boliger i samarbejde med PAB og Plushusene. Projektet er udført i et tæt samarbejde med Tårnby Kommune med fokus på at skabe et bedre og mere sammenhængende boligområde med fokus på fællesskab og fritid.

Tømmerup Parken har forskellige boligtyper som rækkehuse, generationshuse og punkthuse med lejligheder, der gør området interessant for en bred beboersammensætning.

Den almene del af Tømmerup Parken består af 103 almene boliger, som en kombination af rækkehuse, punkthuse og generationshuse. Der er let tilgængelighed til fælles udearealer, med mulighed for privatliv og samvær med familien. Udearealerne er etableret som en friluftslegeplads med et LAR-system.

De private boliger er opført af Plushusene, som en del af Plushusene-konceptet med fokus på at skabe traditionelle bofællesskaber, men med plads til privatliv.

Plushusene har i samarbejde med Nordstern opført 155 boliger fordelt på 55 rækkehuse, 14 generationshuse med 28 lejligheder og fire punkthuse med 72 lejligheder. I tilknytning til boligerne er det et fælleshus med storkøkken og en mindre sportshal, for at dyrke co-living efter Plushusene-konceptet og visionen om at skabe et samlet boligområde.

Projektet fokuserede på bæredygtighed gennem DGNB Guld-certificering af de private boliger samt affaldssortering og køb af grøn strøm fra vedvarende energikilder på byggepladsen. De bæredygtige tiltag er udført både for de private og almene boliger selvom, at de almene boliger ikke certificeres.

Så langt er byggeriet

maj 2021

Første spadestik

september 2022

Rejsegilde

juli 2023

Aflevering

"Udviklingen af det nye kvartér her i Tårnby, er et godt eksempel på fremtidens byudvikling. I bo-fællesskabskonceptet Plushusene er der fokus på bæredygtighed både i miljømæssig, økonomisk og social henseende. Her tages højde for tendenser som sundhed og fællesskab – tendenser som fremadrettet vil fylde i byudviklingen"

Jens K. Mikkelsen
Byudviklingsdirektør i Nrep

Kontakt for information om byggeriet

Jesper Nordby
Direktør Nybyg Øst

+45 75627900
jsn@nordstern.dk