Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Opførelse af 107 DGNB Guld-certificerede boliger og erhverv

Slangerupgade 48

107 boliger, 1.500 m² erhverv og P-kælder med 119 pladser

På tidligere erhvervsgrund opføres der 1.500 m² erhverv i stueetagen og boligbyggeri i op til fire etager. I alt er der 107 boliger fordelt på mindre og større boliger tiltænkt forskellige familiekonstellationer.

Slangerupgade 48 opføres som karrébebyggelse med et fælles gårdrum i midten, som på grund af varierende højder i terrænet går op til første etage. Under gårdrummet foretages der en mindre nedgravning i terræn, hvor der skal etableres 60 P-pladser på nedre terrændæk og yderligere 59 P-pladser på øvre dæk. Over parkeringsarealet etableres der et fælles gårdrum, der omkranses af karrébebyggelsen. Udenfor bebyggelsen etableres der yderligere 8 P-pladser i terræn, så Slangerupgade i alt har 127 P-pladser til biler.

Ovenpå bygningen etableres der to tagterrasser, der skal skabe rum for fællesskab mellem stedets beboere.

Så langt er byggeriet

januar 2023

Første spadestik

marts 2024

Rejsegilde

december 2024

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Jesper Nordby
Direktør, Nybyg Øst

+45 22709121
jsn@nordstern.dk