Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Renovering og ombygning af 60 boliger

Rødegårdsvej afd. 72

Totalrenovering og ombygning af Rødegårdsvej, afdeling 72

Totalrenovering og ombygning af Rødegårdsvej, afdeling 72, i samarbejde med Civica - Socialt Boligbyggeri i Odense. Renoveringsarbejdet har til formål at fremtidssikre afdelingen og er gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.

Afdelingen har et bruttoetageareal på 4.926 m², fordelt på fem boligblokke på tre etager og kælder.

Renoveringen omfattede sammenlægning af boliger, hvor det samlede antal boliger inden renoveringen var 60 boliger. 24 boliger er lagt sammen til 18 boliger, 24 boliger er moderniseret og de resterende 12 boliger er ombygget til tilgængelighedsboliger. Antallet af boliger efter renoveringen er på 54 boliger. Samtlige beboere var genhuset i forbindelse med projektet.

I boligblokken med de 12 tilgængelighedsboliger er der etableret nye trapperum med vindfang og to elevatorer. I de resterende boligblokke er trappeopgangene og alle indvendige overflader i blokkene renoveret, og der er etableret fælles faciliteter for varmemester og afdelingsbestyrelse.

Alle boliger har fået nye altaner, vinduer, nyt køkken, bad og nye VVS- og elinstallationer. Taget er udskiftet på alle boligblokke og loftrummene er efterisoleret for at opnå en forbedret energimærkning. Der er også etableret et nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Gavle er efterisoleret, mens den øvrige facade er isoleret og beklædt med beklædningstegl eller aluminium på lette facadepartier. Fuger i facaden er fuget om efter behov.

Hele udeanlægget er renoveret, hvor der er etableret to nye gårdhaver til fælles benyttelse for beboerne.

Projektet inkluderede også ledningsarbejder i terræn og omfattede vandledninger med stikledninger og fjernvarmeledninger samt stikledning, el-, fiber-, internet- og antenneledninger. Der er også udført regn-, dræn- og spildevandsledninger og brønde.

Der er foretaget PCB- og asbestsanering i forbindelse med projektet.

Så langt er byggeriet

maj 2020

Første spadestik

april 2022

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@nordstern.dk