Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Renovering af 350 familieboliger

Moldeparken

Alle 350 boliger er energirenoveret med nye døre og vinduer

Renovering af 350 familieboliger, fordelt på syv boligblokke med i alt 35 opgange.

Etagebebyggelsen er opført i 1960’erne og i starten af 1970’erne. De består af fem etager med boliger og fuld kælder. Renoveringen havde til formål at udbedre de svigt og skader, der er sket gennem tiden og skabe en samlet bebyggelse med højere boligstandard og komfort for den enkelte beboer.

Der er udført indvendig nedrivning i både lejligheder og opgange samt etablering af elevator- og liftskakter. I forbindelse med nedrivningsarbejdet er der foretaget miljøsanering.

Blokkene blev renoveret i tre forskellige niveauer: Komfortboliger (110 boliger), renoveringsboliger (120 boliger) og tilgængelighedsboliger (120 boliger). I sidstnævnte blev beboerne genhuset midlertidigt under udførelsen. I lejlighederne, hvor der skete genhusning, overtog Nordstern oprydning af løst inventar i lejlighederne, mens entreprenøren fjernede fast inventar.

Alle 350 boliger er energirenoveret med nye vinduer og døre. Boligerne har ligeledes fået etableret en ny og større altan med glasfoldedøre.

Lejlighederne har fået nye køkkener og badeværelser i 115 tilgængelighedsboliger. I de resterende boliger er køkken og badeværelse ikke berørt.

Taget på alle syv boligblokke er udskiftet, og under renoveringen er der desuden muret nye facader på blokkene.

De fleste boliger var beboet under hele renoveringen og dele af nedrivningen, hvorfor der var et stort fokus på beboerkontakt, involvering og koordinering.

Projektet er afleveret 14 dage før tid i maj 2021.

Så langt er byggeriet

juni 2018

Første spadestik

maj 2021

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@nordstern.dk