Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Renovering af ni boligblokke på Kalmargade

Kalmargade afd. 29

Basisrenovering af 158 boliger, 60 tilgængelighedsboliger, ombygning af den eksisterende daginstitution til seks nye boliger. og etablering af 20 nye ungdomsboliger

Renovering af Boligkontoret Århus' afd. 29, Kalmargade. Afdelingen består 209 boliger fordelt på ni boligblokke i tre etager. Blokkene er opført i 1973 til 74 og tilbygget med en tagetage i 1993.

Renoveringen omfatter basisrenovering af 158 boliger, 60 tilgængelighedsboliger og ombygning af den eksisterende daginstitution til seks nye boliger. På taget af to af boligblokkene etableres 20 nye ungdomsboliger, der opføres som små tilbagetrukne sadeltagsbygninger. Ungdomsboligerne beklædes med genanvendte facadeplader. De to blokke med ungdomsboliger udstyres ligeledes med tagterrasser.

Efter renoveringen vil afdelingen bestå af 244 boliger.

Basisrenoveringen omfatter udskiftning af døre og vinduer udvendigt og nye badeværelser, herunder udskiftning af tekniske installationer. I forlængelse heraf udstyres boligblokkene med CTS, der giver mulighed for styring og overvågning af installationer. Køkkenet udskiftes i de boliger, hvor det findes nødvendigt.

Kalmargade vil dermed gennemgå en optimering af indeklimaet og energiforbruget i boligerne. Derudover tilkobles afdelingen fjernvarme, som et vigtig led i udviklingen og helhedsplanen af afdelingen.

Foruden energioptimering fremtidssikres Kalmargade afd. 29 ved at etablere studie- og tilgængelighedsboliger, der sikrer en bred beboersammensætning. I boligblokkene med tilgængelighedsboligerne, etableres der elevatorer.

Det eksisterende tag erstattes med stålpladetag og facadens eksisterende stålbeklædning fjernes. I forlængelse heraf opføres en ny skalmuring med isolering mellem gamle ydervægge og den nye skalmur.

Som en del af projektet renoveres udearealerne, hvortil der anlægges belægning og cykelparkering samt etableres fælles opholdsområder.

Den del af boligerne, der basisrenoveres, er beboet under projektet. Beboerne i boligerne, der ombygges til tilgængelighedsboliger, genhuses i forbindelse med ombygningen.

Så langt er byggeriet

juli 2024

Første spadestik

november 2027

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@nordstern.dk