Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Udvidelse af AUH Psykiatrien med et retspsykiatrisk sengeafsnit

AUH Psykiatrien udvidelsen

Retspsykiatrisk sengeafsnit med tilhørende personalefaciliteter

Nordstern opfører en tilbygning som udvidelse til AUH Psykiatrien, som er en del af Aarhus Universitetshospital i Skejby, som Nordstern opførte i 2018. Udvidelsen opføres som OPP-projekt (Offentligt-Privat Partnerskab).

Tilbygningen er en fem-længet bygning på 4.820 m², der opføres i forlængelse af eksisterende psykiatri med forbindelse mellem bygningerne.

Bygningen skal rumme et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit med sengestuer til patienter og kontorarbejdspladser og mødefaciliteter til klinisk personale.

Der foretages en række sikrings- og sikkerhedsforanstaltninger i bygningen, som forhindrer indsmugling af emner som stoffer og øger sikkerheden for patienter, medarbejdere og besøgende.


Så langt er byggeriet

marts 2025

Første spadestik

september 2026

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Claus Møller
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
cm@nordstern.dk