Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Udvikling af tidligere erhvervsområde til blandet bydel

Høje haver

Udvikling af 80 private boliger i Ballerup

Opførelse og udvikling af nyt boligområde med 80 private boliger. Med Lautrupparken indfries Ballerup Kommunes ambition om at omdanne et erhvervsområde til en ny blandet bydel.

Der opføres af fjorten forskellige lejlighedstyper, hvor alle lejligheder enten har terrasse eller altan. Alle lejligheder har niveaufri adgang og er let tilgængelige. Udvalgte facader tildækkes i træ, som bidrager til et mere naturligt arkitektonisk udtryk.

Bygningen opføres som et U, hvor de udendørs fællesarealer etableres i midten af byggeriet. Etagerne opføres i niveauer som en trappe, der går fra stueetage til fjerde etage.

For at øge områdets biodiversitet er et træ fra byggegrunden fældet og skåret i tre til fem meter lange stammer, som placeres i gårdrummet. Det er et ældre træ der ikke kan bevares grundet byggefeltet. Træstammerne tilfører bedre levevilkår for dyr og insekter.

På taget etableres en tagterrasse som fælles opholdsareal, hvor resten af taget dækkes i grønt. Det grønne tag, også kaldt sedumtag, optager regnvand og bidrager til bedre håndtering af nedbør.

Derudover etableres 50 parkeringspladser, som sammen med de nuværende 200 pladser er de primære parkeringsfaciliteter til beboerne. Der etableres også cykelparkering.

Projektet DGNB Guld-certificeres og forventes færdigt den 31. december 2022.

Så langt er byggeriet

oktober 2021

Første spadestik

maj 2022

Rejsegilde

december 2022

Aflevering

01
/
03

Kontakt for information om byggeriet

Camilla Drachmann Gram
Direktør, Udvikling Øst

+45 22277652
cdg@nordstern.dk