Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Opførelse af Det nye Sølund

Det nye Sølund

Plejeboliger, servicearealer, daginstitution, ungdomsboliger, ældreboliger, erhvervslokaler og parkering

Projektet omfatter opførelse af 'Det nye Sølund' for SAB (Samvirkende Boligselskaber) med et samlet areal på 49.386 m2.

Det nye Sølund opføres som karrébebyggelse bestående af ni bygninger med tre gårdrum i midten. Stedet omfatter 360 plejeboliger, servicearealer, daginstitution, 150 ungdomsboliger, 22 ældreboliger, to til tre erhvervslejemål og parkeringsarealer herunder en P-kælder.

Stueetagen går på tværs af bygningerne, der forbindes som et bystrøg med forskellige tilbud og mødesteder, der kan anvendes af beboerne og offentligheden. Bystrøget består blandt andet af havestue, aktivitetscenter, træningssal, værksted, bibliotek, kiosk, bager og én café, hvor der er mulighed for fællesspisning. Formålet med bystrøget og gårdrummene er at åbne op for offentligheden og invitere de forskellige generations- og beboergrupper til at mødes på tværs.

Under bebyggelsen er der en kælder med depotrum, faciliteter til bygningsdrift, produktionskøkken, medarbejderomklædning, teknikrum og 189 P-pladser (122 offentlige og 67 forbeholdt til beboere i Det nye Sølund).

Taget todeles, hvor den ene halvdel har tagterrasser til ophold for stedets beboere, og den anden halvdel etableres med bæredygtige tiltag som solceller, solvarme og sedumbeplantning.

Bygningerne opføres i to etaper med tre afleveringstidspunkter i henholdsvis april 2026, juli 2027 og marts 2029. Plejecenteret og daginstitutionen i det eksisterende Sølund vil være i drift under opførelsen af Det nye Sølund, men vil skifte placering afhængigt af projektets udførelse.

Så langt er byggeriet

januar 2024

Første spadestik

marts 2029

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Jesper Nordby
Direktør, Nybyg Øst

+45 22709121
jsn@nordstern.dk