Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Opførelse af nyt flerbrugerhus på 8.314 m2 som indeholder fleksible kontorfaciliteter

Agro Food Park

DGNB Guld-certificeret kontordomicil til Agro Food Park

Agro Food Park, ved Skejby i Aarhus er et erhvervsområde med iværksætteri og idéudvikling indenfor fødevarer og bioøkonomier, hvor de nu ca. 1200 arbejdspladser udvides med yderligere 525 kontorpladser i et nyt flerbrugerhus.

Flerbrugerhuset indrettes med lejemål i varierende størrelse til virksomheder knyttet til landbrugs- og fødevareerhvervet. Bygningen er fleksibel, da lejemålene kan opdeles individuelt efter lejernes ønsker. I bygningen opføres også produktionskøkken og kantine.

Flerbrugerhuset er det tredje i Agro Food Park, og bygningen opføres på et skrånende terræn ud mod Lisbjerg- og Skejbyområdet.

Byggeriet er på fem etager med et samlet etageareal på godt 8.300 m², hvoraf de 814 m² er kælder.

Bygningen er præcertificeret til DGNB-Guld, hvilket også kommer til udtryk i arbejdet med indeklima og energiforbrug. Hvor det er muligt, er der valgt bæredygtige og danskproducerede materialer og løsninger. Bygningen forsynes med vedvarende energi fra solceller, der er monteret på en stor del af tagfladen.
Driftsorganisationen er inddraget tidligt i processen for at sikre deres medbestemmelse i valg af løsninger. Dette er gjort for at gøre bygningen driftsmæssigt effektiv og tilgodese et godt indeklima for brugerne.

Så langt er byggeriet

januar 2021

Første spadestik

september 2022

Rejsegilde

juni 2022

Aflevering

01
/
02

Kontakt for information om byggeriet

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@nordstern.dk