Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Flerbrugerhus på 8.314 m² med fleksible kontorfaciliteter

Agro Food Park

DGNB Guld-certificeret kontordomicil til Agro Food Park

Agro Food Park, ved Skejby i Aarhus er et erhvervsområde for iværksætteri og idéudvikling inden for fødevarer og økonomier. De tidligere ca. 1.200 arbejdspladser er udvidet med yderligere 525 kontorpladser i et nyt flerbrugerhus.

Flerbrugerhuset er indrettet med lejemål i varierende størrelse til virksomheder inden for landbrugs- og fødevareerhvervet. Bygningen er fleksibel, da lejemålene kan opdeles individuelt efter lejernes ønsker. I bygningen er der også produktionskøkken og kantine.

Flerbrugerhuset er det tredje i Agro Food Park, og bygningen er beliggende på et skrånende terræn ud mod Lisbjerg- og Skejbyområdet.

Bygningen er på fem etager med et samlet etageareal på godt 8.300 m², hvoraf de 814 m² er kælder.

Ved DGNB Guld-certificeringen er der arbejdet med bygningens indeklima og energiforbrug. Hvor det er muligt, er der valgt danskproducerede og bæredygtige materialer med et lavt klimaaftryk og en lang levetid.
Bygningen forsynes med vedvarende energi fra solceller, der er monteret på en stor del af tagfladen.

Så langt er byggeriet

januar 2021

Første spadestik

september 2022

Rejsegilde

juni 2022

Aflevering

01
/
02

Kontakt for information om byggeriet

Claus Møller
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
cm@nordstern.dk