Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Projektdirektører

Ahmet Slijepcevic, Nybyg Øst

XXXX

Karsten Thorup Petersen, Nybyg Øst

Karsten startede i 1994 i byggebranchen og har en solid erfaring indenfor XX, XXX og XXX i kraft af sit arbejde som både projektleder og projektchef. I Nordstern står Karsten for XX og XXX på nye bydelsprojekt ”Postbyen” for Danica Ejendomme (hyperlink til reference).

Martin Tolstrup, Nybyg Øst

Martin har 17 års erfaring fra byggebranchen med en baggrund som diplomingeniør. Han har en bred byggeteknisk erfaring i kraft af sine tidligere jobs som både projektleder og projektchef. Hans arbejdsopgaver har bestået af økonomistyring, personaleledelse og udførelse af forskellige entrepriser. I Nordstern er Martins primære ansvarsområde nybyg projekter, hvor han lige nu sidder med det 49.000 m2 store byggeprojekt Ny Sølund (hyperlink).

Michael Gale, Renovering Øst

Michael har en lang og bred karriere fra bygge- og ejendomsbranchen, hvor han har arbejdet med områder som bygge- og entrepriseledelse, bygherrerådgivning samt projektledelse af renoveringsprojekter fra både bolig- og erhvervsbyggeri. I Nordstern varetager Michael rollen som ledelsesrepræsentant på en del af vores renoveringsprojekter i Øst – herunder Henriksgården i Valby (hyperlink).

Mikael Larsen, Nybyg Øst

XXXXXX C.F. Møllers Have

Nidal Al-Asadi, Nybyg Øst

Nidal har arbejdet indenfor bygge- branchen siden 1999, hvor han har haft ansvaret for opførelse af bolig- og erhvervsprojekter samt større anlægs- projekter. I Nordstern står Nidal for ledelse og styring af store og komplekse projekter såsom Herlev Bymidte, der er et kombineret nybyg- og renoveringsprojekt på i alt 69.000m2.

Per Mortensen, Nybyg Øst

Per har over 25 års erfaring indenfor byggebranchen. Han har i rollen som sektionschef og projektchef varetaget entrepriser på mellem 50 og 500 mio. kroner – både i hoved- og totalentreprise samt i construction management. I september 2023 tiltrådte Per som projektdirektør i Nordstern, hvor han står i spidsen for vores team, der opfører Buddinge Byport – det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus i Gladsaxe Kommune.

Peter Steen Hansen, Nybyg Øst

XXXX NEST 45, Ørestaden

Peter Ørtoft, Nybyg Øst

Peter har arbejdet indenfor byggebranchen siden 19XX, hvor han bl.a. har haft ansvaret for opførelse af større bolig- og erhvervsprojekter. I Nordstern står Peter for ledelse og styring af det nye bydelsprojekt ”Postbyen” for Danica Ejendomme (hyperlink til reference). Det er et projekt på i alt XXXXXX m2.

Sten Haudrum, Nybyg Øst

Sten har en baggrund som bygningskonstruktør med knap 30 års erfaring fra byggebranchen. Sten har i de senere år været projektchef på en række større byggesager i København – herunder tre større boligprojekter ved Enghave Brygge kanalby, hvor han har kunnet drage nytte af sine ledelsesmæssige kompetencer som IPMA certificeret projektleder. Lige nu sidder han som projektansvarlig på Kelleris – et boligprojekt på 25.000 m2, der skal certificeres til DGNB Guld (hyperlink til reference)

Søren Lengsholm, Nybyg Øst

Søren har 19 års ledelsesmæssig erfaring i byggebranchen fra tidligere stillinger som byggeleder, projektleder, projektchef og i sin nuværende stilling som projektdirektør. Derudover har han været medarbejder- og sikkerhedsrepræsentant i arbejdsgruppen for Nordstern fra 2007-2022. Søren har i de seneste 7 år været ansvarlig for Nordsterns boligbyggerier på Sluseholmen – herunder det Karré QS (hyperlink til reference) og det nylig igangsatte projekt Karré P2 på i alt 28.000 m2

Troels Normann, Nybyg Øst

Troels er oprindeligt udlært tømrer og har 27 års erfaring fra byggebranchen.

Allan Paasch Brandt, Nybyg Vest

Allan har 16 års ledelsesmæssig erfaring indenfor byggebranchen i stillinger som entrepriseleder, projektchef, senior projektchef og projektdirektør. Allan har gennem tiden været tilknyttet større og komplekse projekter, hvor han haft det overordnede projektansvar – senest på Trælasten i Aarhus, som er et 70.000 m2 projektudviklings- og nybyg projekt (hyperlink til reference)

Christian Feldt Falstrup, Nybyg Vest

Christian har 18 års erfaring fra byggebranchen med en baggrund som bygningsingeniør. Han har primært været tilknyttet forskelligartede erhvervsbyggerier, som fx lager og kontorbygninger, parkeringshuse, restauranter og butikker for danske og udenlandske kunder. Senest har han haft det overordnede ansvar for det DGNB Guld certificerede Høje-Taastrups nye rådhus på 9.500m2 (hyperlink til reference)

Ib Høgsberg, Nybyg Vest

Ib har over 40 års erfaring fra entreprenørbranchen. Hans arbejdsområde omfatter ledelse og styring af store og meget komplekse boligprojekter fra den tidlige designfase, gennem detailprojektering til overordnet styring på byggeplads og endelig overdragelse. Ib har som projektansvarlig haft fornøjelsen af at aflevere Håndværkskollegiet i Horsens, der skal certificeres til DGNB Guld (hyperlink til reference)

Morten Langhoff-Jensen, Nybyg Vest

Morten har en baggrund som bygningskonstruktør. Han har været i Nordstern i 16 år, hvor han de første år sad med projektering og derefter byggeledelse samt projektledelse. Morten har løbende bygget på sine ledelsesmæssige kompetencer med bl.a. byggeriets lederuddannelse. I de seneste år har han som projektdirektør været ansvarlig for boligsager i både øst og vest – herunder boligprojekter i både trekantsområdet og i Aarhus som fx Fortehusene, der skal certificeres til DGNB Sølv

Peter Henneberg, Renovering Vest

Peter har en solid erfaring og indsigt i renovering af almene boliger i kraft af sin mere end XX års erfaring indenfor byggebranchen. Peter er bl.a. vant til samprojektering, hvor han er specialiseret i at finde de rette løsninger, der opfylder bygherres ønsker. Han har en god forståelse for arbejdsprocesserne og kan hurtigt skabe sig et overblik over byggepladsen og dens aktører. I Renovering Vest er Peter projektansvarlig for bl.a. renoveringen af Afd. 24 i Herning (hyperlink til reference)

Peter Wittorff, Nybyg Vest

Peter har 28 års erfaring fra byggebranchen, hvor han har opbygget solide kompetencer indenfor projekt- og projekteringsledelse, projektoptimering, risikostyring, kontraktforhandling, økonomistyring og kvalitetssikring. Som projektdirektør har han bl.a. beskæftiget sig med udvikling, projektering og opførelsen af et 32.000 m² undervisnings- og kontorbyggeri på Campus Horsens til VIA University College og Insero A/S. Han er nu projektansvarlig for opførelsen af det 16.500 m2 boligbyggeri Campus Aarhus (hyperlink til reference)

Steen Møller, Nybyg Vest

Steen har 34 års ledelsesmæssig erfaring fra byggebranchen og en baggrund som civilingeniør. Siden 2013 har Steen primært været tilknyttet projekter ved AUH, som fx AUH Psykiatrien (hyperlink til reference), hvilket giver ham et indgående kendskab til de interessenter, der er tilknyttet opførelsen af et komplekst sygehusbyggeri.

Torben Bredkær Knudsen, Renovering Vest

Torben har mere end 25 års erfaring fra byggebranchen, hvor han har stået i spidsen for flere almene boligprojekter. Han har bl.a. erfaring med myndighedsbehandling, byggeandragender, lokalplaner samt praktikanter og aktiveringstiltag. Torben har som projektdirektør det ledelsesmæssige ansvar for vores renoveringssager i vest - herunder renoveringen af 320 boliger i Braineparken for Haderslev Boligselskab (hyperlink til reference) og senest Søvangen i Brabrand.