Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Reklamationsformular

Mangler konstateret efter aflevering

Hvad er en mangel?

En mangel er svigt eller fejl i materialer eller funktionsfejl (typisk fejl på installationer). Dvs. at overfladeskader, som følge af almindeligt slid, ikke er omfattet af betegnelsen ’mangel’.

Kendetegnende ved mangler er, at de skal være skjulte, altså at de ikke med rimelighed kunne konstateres ved afleveringen af boligen til ejeren.

Det er desuden meget vigtigt, at både løbende rengøring og vedligehold i almindelighed, der følger den udleverede beboermappe (drifts- og vedligeholdelsesmaterialet), er blevet overholdt.

Manglende forskriftmæssig rengøring og vedligeholdelse kan betyde, at leverandørgarantien bortfalder, og at eventuelle fejl derfor ikke kan betegnes som mangler, som man har krav på at få afhjulpet.

Hvad skal du gøre, hvis der er en mangel på boligen?

Det er dig/jer som ejer af boligen, der har bevisbyrden for at dokumentere, at der foreligger en mangel. Husk, at skader altid først og fremmest skal anmeldes til dit/jeres forsikringsselskab, både for at skadesbegrænse og for at sikre den bedste dækning uanset skadens årsag.

Den indledende undersøgelse af problemet skal udføres af en fagrelevant person, som du/I eller dit/jeres forsikringsselskab skal tilkalde. Skulle den fagrelevante persons vurdering efter undersøgelsen være, at forholdet stammer fra en mangel ved CASA A/S’ udførte arbejde, skal du/I reklamere over for bygherren, da det er bygherren, som I har en kontrakt med. Bygherren vil derefter bringe klagen videre til CASA A/S.

En reklamation skal være skriftlig og med billeddokumentation om muligt.

Du/I kan bruge nedenstående formular til at registrere manglen.

Reklamationsformular til download