Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Renovering af 172 almene boliger

Solhusene

Renovering af 14 blokke med 172 almene boliger, som er sammenlagt til 154 boliger

Renovering af 14 blokke med 172 almene boliger, som er sammenlagt til 154 almene boliger. Alle lejligheder har fået nyt badeværelse, ventilationssystem og ny hoveddør. Supplerende er gavle og lejlighederne fuget og efterisoleret efter behov.

Kloak og omfangsdræn er udskiftet og kældervægge er efterisoleret. Begge tiltag skal sikre bygningen mod store mængder vand og fugtindtrængning.

Under renoveringen stod Nordstern for beboerhåndtering og var i tæt dialog med bygherre, der var ansvarlig for genhusningsplanlægning i forbindelse med projektet. Supplerende blev der fokuseret på miljøsanering for at sikre beboere og medarbejdere mod skadelige stoffer og materialer, heriblandt asbest, under renoveringen.

I forbindelse med renoveringen er der etablereret tilgængelighedsboliger. Renoveringen omfattede også udskiftning af tag, hvor der i forlængelse blev opsat et hybridt solcelleanlæg. Hertil blev vinduerne udskiftet i udvalgte blokke, for at forbedre indeklimaet.

Under projektet var der fokus på bæredygtighed, hvor jord og grus blev genanvendt samtidig med, at byggepladsen var forsynet med grøn strøm fra vedvarende energikilder og en varmepumpe.

Så langt er byggeriet

august 2021

Første spadestik

oktober 2023

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

John Strands Petersson
Direktør, Renovering Øst

+45 75627900
jsp@nordstern.dk