Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

To bygningstårne med ejerlejligheder, erhvervslejemål og tilhørende P-kælder

Sirius

To bygningstårne med 116 ejerlejligheder, 10 erhvervslejemål og P-kælder

Nordstern har opført to bygningstårne på 14 etager med henholdsvis 57 og 59 ejerlejligheder for Pension Danmark på Islands Brygge i København.

Bygningstårnene er i alt 13.925 m², hvoraf 13.313 m² er beboelse og 612 m² er erhverv fordelt på ti erhvervslejemål. Boligerne varierer i størrelsen fra 72 m² til 171 m². Alle boliger fra stueetage og opefter er udstyret med en altan. Erhvervslejemålene i stueetagen har udadvendte funktioner, der skal bidrage til bylivet langs Islands Brygge. To af erhvervslejemålene i det ene bygningstårn er kombineret erhverv og bolig.

Under bygningstårnene er der 6.400 m² kælder med 1.817 m² kælderareal til håndtering af affald og teknikrum samt 4.592 m² P-kælder til biler og cykler fordelt på tre niveauer. Der er i alt plads til 151 biler og 368 cykler i P-kælderen.

De fælles opholdsarealer består af; gårdarealer, terrasser, legepladser og havnepromenade.

Facaden er udført som sandwichelementer af beton med forplader i lys beton. Derudover er facaden domineret af altaner med indbygget altankasser med beplantning, der skaber et arkitektonisk udtryk. Beplantningen vandes kontinuerligt af bygningernes eget selvvandingssystem med vand fra opsamlet regnvand.

Så langt er byggeriet

juni 2019

Første spadestik

marts 2023

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Michael Dahlager
Direktør, Nybyg Øst

+45 75627900
mda@nordstern.dk