Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Opførelse af ny skolebygning til Sct. Ibs Skole

Sct. Ibs Skole

Ny skolebygning som erstatning for Kilden, der nedbrændte i 2018

Nordstern har opført den nye sal ved Sct. Ibs Skole, som erstatning for Kilden, der nedbrændte til grunden i maj 2018.

Elever og lærere er involveret i processen om at skabe de nye faciliteter. Skolen har udpeget syv medarbejdere, der indgår i en åben og tæt dialog med rådgiverne og Nordstern gennem hele processen - fra idefase til endelig udførelse. Skolens elever er involveret i idéudviklingsfasen, hvilket har sikret en værdiskabende proces for alle parter. Processen har sikret, at skolens kultur og værdier fra begyndelsen er tænkt direkte ind i den nye bygning, herunder Kildens grundtanke med lys og fællesskab.

Tilbygningen er opført samtidig med at Sct. Ibs Skole er i brug. Sikkerhed er derfor en høj prioritet, så både elever og skolens medarbejdere kan færdes sikkert på skolens område.

Bygningen rummer atrium/kantine, produktionskøkken, klasselokaler, træværksted, scene, samt forhal med ovenlys og en sidde-trappe, der skråner ned mod salen – som et amfiteater. Skolens nye område skaber plads til fællesskab ud over selve det faglige indhold i en skole.

Så langt er byggeriet

januar 2020

Første spadestik

september 2020

Rejsegilde

juli 2021

Aflevering

”En medarbejdergruppe på syv har arbejdet sammen med især arkitekterne, men også Nordstern og de rådgivende ingeniører, og det har været en meget værdiskabende proces, som har været med til sikre, at skolens kultur og værdier fra begyndelsen er tænkt ind i den nye bygning. - Samtidig tror vi også på, at vi på denne måde får det bedste resultat at flytte ind i.”

Dan Ingemann Jensen
Skoleleder

Kontakt for information om byggeriet

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@nordstern.dk