Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Renovering og ombygning af 249 boliger samt nedrivning af 200 boliger

Birkeparken afd. 16

Birkeparken består af 11 boligblokke, hvoraf én af blokkene med 143 boliger nedrives som en del af projektet

Renovering af 449 boliger i Birkeparken. Birkeparken er en del af boligområdet 'Vollsmose', der er underlagt den lovbestemte udviklingsplan, Ghettoplanen. Renoveringens formål er at nedbringe antallet af almene familieboliger og tiltrække en blandet beboersammensætning.

Projektet omfatter nedrivning af 200 almene boliger. Birkeparken består af 11 boligblokke, hvoraf én af blokkene med 143 boliger nedrives som en del af projektet. De resterende 57 boliger er fjernet fra dele af de resterende boligblokke eller i stueetagen, hvor der etableres ankomst- og fællesområder. Efter renoveringen vil der i alt være 249 boliger i Birkeparken.

Foruden de nye ankomstområder får Birkeparken renoveret og etableret udearealer, der både skal bidrage til biodiversitet, infrastruktur og fællesskabet.

Projektet omfatter facade- og energirenovering samt en gennemgribende renovering af køkkener, badeværelser og tekniske anlæg. Derudover genopbygges og renoveres trægulve, vinduer og døre. Renoveringen skal sikre en optimering af indeklimaet og energiforbruget i boligerne.

De tre højeste boligblokke udstyres med elevatorer for at sikre tilgængelighed for beboerne og gøre området attraktivt for den brede beboersammensætning.

I forbindelse med renoveringen foretages der en række bæredygtige tiltag, som energibesparelse på byggepladsen med grøn strøm fra vedvarende energikilder og anvendelse af varmepumpeanlæg samt sortering og genanvendelse af bygningsdele og inventar, hvor det er muligt.

Ved nedrivningen og renoveringen er der foretaget miljøsanering.

Så langt er byggeriet

januar 2024

Første spadestik

marts 2027

Aflevering

"I FAB ser vi meget frem til at forsætte udviklingen af Vollsmose i samme bæredygtige spor, som vi fulgte i Fyrreparken. Bæredygtigt byggeri er en naturlig del af FAB’s strategi, og vi er derfor glade for at der også i Birkeparken indarbejdes miljømæssige, økonomiske og ikke mindst sociale bæredygtighedstiltag til gavn for vores beboere. Birkeparken kan efter renoveringen certificeres til DGNB-sølv og det understreger, at vi i projektet har truffet bæredygtige beslutninger, der kommer miljøet og beboerne til gode"

Erling Nielsen
Bestyrelsesformand for FAB

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@nordstern.dk