Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Nordstern renoverer FAB’s Birkeparken

13. september 2023

FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab har indgået aftale med Nordstern om totalentreprisen på renovering og ombygning af Birkeparken i Odense. Målet med samarbejdet er at skabe et tidssvarende, trygt og lækkert boligområde med plads til alle.

Med Odense Kommunes byråds godkendelse af den kommunale garantistillelse samt støttetilsagn fra Landsbyggefonden er der officielt givet grønt lys for den omfattende renovering og ombygning af Birkeparken, som FAB sendte i udbud i 2022. Valget er faldet på Nordstern som totalentreprenør, der sammen med teamet af rådgivere – ERIK Arkitekter, OJ Rådgivende ingeniører og byMUNCH by- og landskabsdesign – skal stå for det treårige projekt.

FAB valgte bl.a. Nordstern pga. deres tilgang til opgaven, hvor samarbejde og fælles målsætninger for projektet er i fokus:

”Når vi i FAB indgår et samarbejde, er det særligt vigtigt, at alle parter har projektet og dets målsætninger som fælles fokus. De bedste resultater opnås ved, at vi fra en start har forventningsafstemt opgaven og forpligter os på, at vi i samarbejde finder de bedste løsninger,” siger Projektchef Peter Rothman Boas, FAB.

Parterne har fra kontraktindgåelse været enige om, at projektet skal have fokus på en mere bæredygtig tilgang til renoveringen – både set fra et miljømæssigt og menneskeligt perspektiv.

”Vi vægter et godt samarbejde gennem hele byggeprocessen. En god løsningsorienteret dialog, korte beslutningsveje og en klar rollefordeling er med til at lette arbejdet og give et værdifuldt forspring, når projektet for alvor går i gang om lidt. Derfor er vi også glade for, at FAB deler vores ønske om at skabe et projekt, hvor vi ’sidder på samme side af bordet’ fra start,” siger Group CEO Torben Modvig, Nordstern.

Omdannelsen af Birkeparken er en del af udviklingsplanen for Vollsmose og indbefatter renovering og omdannelse af 249 lejemål, samt nedrivning af 200 boliger der skal skabe plads for udvikling af nye bygninger med boliger og erhverv. Dette skal sikre, at det lovbestemte krav om maksimalt 40% almene familieboliger i Vollsmose er opfyldt i 2030.

Birkeparken er den sidste af FAB’s parker i Vollsmose, der skal renoveres, og kan efter renovering certificeres til DGNB sølv.

”I FAB ser vi meget frem til at forsætte udviklingen af Vollsmose i samme bæredygtige spor, som vi fulgte i Fyrreparken. Bæredygtigt byggeri er en naturlig del af FAB’s strategi, og vi er derfor glade for at der også i Birkeparken indarbejdes miljømæssige, økonomiske og ikke mindst sociale bæredygtighedstiltag til gavn for vores beboere. Birkeparken kan efter renoveringen certificeres til DGNB-sølv og det understreger, at vi i projektet har truffet bæredygtige beslutninger, der kommer miljøet og beboerne til gode,” siger Bestyrelsesformand Erling Nielsen, FAB.

Renoveringen og ombygningen af Birkeparken forventes at stå færdig ved udgangen af 2026.

Foto: Juul Frost Arkitekter

For mere information

Torben Bredkær Knudsen
Projektdirektør

+45 29747982
tbk@nordstern.dk