Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Det nye Sølund er på sporet igen

28. september 2023

Nordstern har vundet hovedentreprisen for Det nye Sølund.

Samvirkende Boligselskaber (SAB) og Nordstern har underskrevet en betinget entreprisekontrakt på 1 milliard kr. for opførelsen af Det nye Sølund.

”København mangler i den grad både ungdoms- og plejeboliger, og det nye Sølund bliver med sine blandede boformer og nye, åbne pladsdannelser et stort aktiv på Nørrebro. Vi er derfor meget glade for, at byggeriet nu kommer i gang igen,” siger John B. Sørensen, formand for SAB.

Det nye Sølund kommer til at bestå af et moderne plejecenter, børneinstitution og ungdomsboliger. Det vil give mange muligheder for samvær på tværs af generationer og med bydelens andre beboere.

“Jeg er meget glad for, at Det nye Sølund nu kommer videre, og at byggeriet snart kan komme i gang. Vi har akut brug for boligerne, for der bliver flere og flere ældre i København, som vi skal kunne tilbyde en plejehjemsplads, når de har behov. Sølundprojektet har været plaget af store forsinkelser, og nu krydser vi alt, hvad vi kan for, at det lykkes denne gang,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Byggeprojektet været sat i bero siden foråret 2022, da samarbejdet med den tidligere entreprenør blev opsagt grundet økonomiske, kontraktstridige ekstrakrav. Efter indgåelse af kontrakt med Nordstern, ser SAB frem til at genoptage byggeriet ultimo 2023/primo 2024.

”Opførelsen af Det nye Sølund er en kompleks opgave, som vi vil løse til fulde. Vi ser frem til samarbejdet med SAB og Københavns Kommune om dette enestående projekt, og glæder os til at levere hårdt tiltrængte almene boliger i høj kvalitet til København,” siger Torben Modvig, Group CEO Nordstern.

Hele byggeriet forventes at stå færdigt i 2029.

For mere information kontakt

Martin Tolstrup
Projektdirektør

+45 22709048
mto@nordstern.dk