Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Tidligere industripark i Albertslund Kommune omdannes til moderne boligområde

26. april 2021

KPC og Property Partners udvikler projekt i et af områdets 11 nye kvarterer

KPC Ejendomsudvikling A/S og K/S Property Partners har indgået en samarbejdsaftale om udvikling af ejendommen Smedeland 28 i Albertslund Kommune, lige ved den kommende letbanestation Glostrup Nord. Projektet er placeret i hjertet af udviklingsområdet Hersted i den nordlige del af Albertslund Kommune. Her er 11 nye kvarterer under udvikling. Kvartererne skal bindes sammen af rekreative boulevarder, hvor nogle af vejbanerne omdannes til langstrakte parker. Ét af de 11 kvarterer hedder ”Stationsbyen”, og det er i dette kvarter, KPC og Property Partners nu går i gang med et af områdets første konkrete projekter.

Albertslund Kommune har beskrevet den overordnede vision for området i ”Masterplan Hersted 2045”. Planen omfatter et 160 ha. stort område, og det er kommunens ambition at omdanne Hersted til en levende bydel med både boliger og erhverv, så området kommer til at tiltrække såvel nye borgere som nye virksomheder og investeringer.

Albertslund Kommune er i dialog med ejendomsudviklere og grundejere i Hersted Industripark – naturligvis centreret omkring den nye letbanestation. Det forventes, at der bygges op mod 1.100 boliger frem til åbning af letbanen i 2025. Om det siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen:

”Det her er et eksempel på den ambitiøse, grønne og omfangsrige byudvikling, som foregår rundt omkring i Albertslund. Af andre eksempler kan jeg nævne Coop Byen og området med det gamle Vridsløselille Fængsel. Og det her er et konkret bevis på, at letbanen fører udvikling og investeringer med sig til gavn for Albertslund og hele området.”

Johan Gottschalck, projektdirektør i KPC vurderer, at transformationen af området har fået den bedst tænkelige start. Han udtaler: ”Vores konkrete planer omfatter opførelse af i alt 30.000 m², hvoraf anslået 1500 m² forventes udlagt til dagligvarehandel. Herudover planlægges der etableret et antal mindre butikker i Bygaden samt attraktive lejeboliger i varierende størrelser. Vi glæder os til første spadestik, som forventeligt kan tages i sommeren 2022.” Projektdirektøren udtrykker også tilfredshed med, at det er lykkedes at etablere endnu et samarbejde med Property Partners. Virksomhederne har arbejdet sammen på dele af udviklingen af ”Tulipgrunden” i Vejle og er p.t. i gang med større boligprojekt på ”Thorgrunden” i Randers.

”Vi er glade for at få KPC ind som partner på udviklingen af projektet. Vi har ejet ejendommen i mange år. Det har hele tiden været målet at udvikle et projekt, når den nye letbane bliver etableret. Vi er nu så heldige, at den nye station Glostrup Nord er
placeret direkte ud for vores ejendom,”, oplyser Jesper Larsen direktør i Property Partners.

Området blev oprindeligt etableret som industrikvarter sidst i tresserne - dengang var Hersted Industripark et erhvervsområde på forkant med tiden. Men etableringen af letbanen i Ring 3 betyder, at det nu er muligt og rentabelt at starte en byfornyelsesproces.

Det er målsætningen at skabe omkring 12.000 nye boliger og dermed tiltrække 24.000 nye borgere samt tusindvis af nye arbejdspladser til kommunen i løbet af de kommende årtier. ”Masterplan Hersted 2045” blev godkendt af Albertslund Kommune i maj 2020 og er et af hovedstadsområdets største byudviklingsprojekter uden for selve København.

Letbanen, der fra 2025 bliver et væsentligt bidrag til den grønne og kollektive trafik i Storkøbenhavn, kommer til at løbe på en strækning fra Lyngby i nord-vest til Ishøj i syd. Midt på strækningen vil letbanen stoppe ved stationen Glostrup Nord umiddelbart øst for Hersted i Albertslund Kommune.


Se mere om Hersted Industriparks transformation på: Masterplan for Hersted 2045
For yderligere information, kontakt venligst projektdirektør Johan Gottschalck på mobil 2272 7322