Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

Pressemeddelelse - Hospitalsbyggeri afleveret før tiden og til budgettet med til at sikre endnu et rekordår i KPC

8. marts 2019

KPC med hovedsæde i Herning udvikler egne projekter og opfører byggerier i totalentreprise. Og begge dele lykkedes særdeles godt i 2018.

- 2018 er et år, hvor KPC er lykkedes ekstraordinært godt med sine ting - blandt andet har vi afleveret Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby fire måneder før tid og uden økonomiske overskridelser. Blandt de projekter og byggerier, som sikrede omsætning og bundlinje i årsregnskabet for 2018, er desuden Swecos nye hovedkvarter i Ørestaden, Hjertet i Ikast samt centralkøkkenet på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Derudover har også KPC’s associerede virksomheder igen præsteret gode resultater, indleder adm. direktør Bo Knudsen.

KPC Holding A/S’ nettoomsætning udgjorde i 2018 2,7 mia. kr., hvilket er på niveau med 2017. Bruttoresultatet i koncernen steg sammenlignet med året før fra 198 mio. kr. til 288 mio. kr., og resultatet før skat udgjorde 302 mio. kr. i 2018 mod 248 mio. kr. i 2017.
140 medarbejdere var med til at sikre det solide økonomiske resultat.

- Vi tilstræber at tiltrække og fastholde de dygtigste i branchen inden for byggeteknik, jura og økonomi, og i fremtiden vil vi fortsat have stort fokus på at have det rigtige mix og niveau af kompetencer hos medarbejdere og ledere, siger Bo Knudsen. Kompetencerne skal være med til at sikre KPC’s konkurrencedygtighed på strategiske fokusområder som OPP (Offentlige-Private-Projekter), arbejdsmiljø, kvalitetsstyring, sagskompleksitet og bydelsudvikling.

Som et eksempel på projekter med bydelsudvikling peger Bo Knudsen på Bindesbøll Byen i Risskov, hvor det tidligere psykiatriske hospital lå.
- Det tegner til at blive et spændende projekt, som omfatter et område med 1.200 boliger fordelt på 110.000 kvadratmeter. Visionen i Risskov er at skabe en ny bydel, hvor stedets eksisterende og unikke bygnings- og landskabsmæssige kvaliteter forstærkes. Også i Herning glæder vi os til at arbejde videre med Sygehusgrunden og de unikke muligheder, den centrale placering i Herning giver, siger Bo Knudsen.

Resultatet for 2018 afspejler ifølge direktøren endnu et år, hvor KPC-koncernen matcher markedets krav.
- Det har vi med ganske få undtagelser evnet siden etableringen den 1. august 1979, og i jubilæumsåret 2019 kan vi dermed fejre KPC’s succes gennem fire årtier. KPC har en stærk likviditet, en solid egenkapital og en fin ordrebeholdning - ikke blot for 2019, men også for de kommende år, slutter Bo Knudsen.

NØGLETAL KPC HOLDING A/S

2018

2017

(i mio. kr.)

Nettoomsætning2.6822.760
Bruttoresultat288198
EBIT276222
Resultat før skat302248
Årets resultat237203
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser815657
Balancesum1.8092.083

For mere information, kontakt

Ditte Hejberg Sorknæs
Marketing- og kommunikationschef

+45 60576516
dhs@nordstern.dk