Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

KPC køber stort areal midt i Herning for 114 millioner kroner

20. december 2018

KPC, Årstiderne Arkitekter og ÅF Ingeniører er udpeget som vinder af konkurrencen om Sygehusgrunden centralt i Herning – den nye bydel Herning+

Efter en historisk udbudsrunde har Herning Kommune valgt at sælge 60 procent af den såkaldte sygehusgrund til KPC for 113,9 millioner kroner. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I løbet af 2020 flytter Region Midtjylland sine sygehus-aktiviteter til Gødstrup, og dermed sættes en hel bydel, centralt i Herning, i spil.

Potentielle købere har skullet aflevere et gennemarbejdet bud på, hvordan de forestiller sig den nordligste del af det store område anvendt.

En dommerkomité med borgmester Lars Krarup (V) i spidsen har vurderet de indkomne tilbud og anbefalet byrådet at sælge grunden til realisering af projektet fra KPC og Aarstiderne Arkitekter.

- Fra Herning Kommunes side er vi gået meget, meget grundigt til værks i den her sag. Der er tale om en enestående mulighed for at byudvikle en central og historisk del af Herning, og vi ønsker, at området fremover også skal være attraktivt for tilflyttere. Vinderprojektet er spændende, gennemarbejdet og visionært, og det lever op til de krav og ønsker, vi havde forud for processen, siger Lars Krarup i pressemeddelelsen.

For borgmesteren er der tale om en rigtig stor sag.

- Det her er måske den vigtigste beslutning for udviklingen af Herning by og dermed Herning Kommune i indeværende byrådsperiode.

Koncerndirektør i KPC, Kurt Poulsen, siger, at Herning+ er »hjerteblod« for virksomheden:

- Det er det største projekt i Herning i mands minde, og det falder ovenikøbet sammen med vores 40-årsjubilæum i 2019. Projektet falder herudover helt i tråd med KPC's strategi om at arbejde med store udviklingsprojekter over hele landet. En strategi, som startede i Herning allerede i 1980'erne, hvor KPC opkøbte det gamle mejeri Danalyst i Herning bymidte og omdannede det til boliger. I Herning er strategien siden videreført med blandt andet Dalgashus-projektet og DGI-området på Kousgaards Plads, siger Kurt Poulsen.

Plusset i Herning+ henviser til to forskellige forhold.

Dels vil to gadeforløb centralt i det store område danne et stort plus og udgøre et centralt, nyt byrum for hele det nye kvarter.

Samtidig henviser +'et til, at bydelen vil tilføre Herning noget helt nyt og attraktivt.

Vinderprojektet lægger op til at bygge et højhus tæt ved Plusset, altså midt i området. Højhuset skal efter planen være 55 meter højt og rumme 15 etager. Tårnet, som bliver Hernings nye vartegn, vil formentlig komme til at rumme ejerlejligheder.

Det er samtidig tanken, at der i området tæt ved Plusset skal være for eksempel café, lægehus og butik.

I den østlige del af det store område, som KPC nu køber, skal der bygges nye såkaldte townhouses - en slags »parcelhuse i højden«.

Samtidig vil en række af de bevaringsværdige bygninger fra det gamle sygehus blive nænsomt renoveret.

I den vestlige del af området skal der bygges en række karreer, som først og fremmest skal indeholde boliger. Her vil det også være muligt at etablere en dagligvarebutik.

I alt indeholder vinderprojektet godt 56.000 kvadratmeter byggeret. Tanken er, at området med tiden vil rumme cirka 600 boliger og knap 600 p-pladser.

- Arkitektonisk har vi taget udgangspunkt i de gamle, bevaringsværdige bygninger i området, hvis arkitektur og detaljerigdom vil komme til at danne basis for arkitekturen i de nye byggerier, siger Kurt Poulsen.

Det samlede projekt realiseres naturligvis ikke lige over natten. I første omgang skal de nuværende sygehusaktiviteter i området flyttes til Gødstrup. Det ventes at ske i løbet af 2020.

Et år efter, at KPC har overtaget, har Herning Kommune forpligtet sig til at have en såkaldt byggeretsgivende lokalplan klar. Seks måneder senere forpligter KPC sig til at være i gang med nedrivninger og retableringer.

Intentionen er, at alle byggerier skal søges realiseret i løbet af otte år, fra hospitalet er flyttet til Gødstrup. De første arbejder starter omkring Plusset, altså centralt i området.

For mere information, kontakt

Ditte Hejberg Sorknæs
Marketing- og kommunikationschef

+45 60576516
dhs@nordstern.dk