Tilbage

+45 7562 7900
info@nordstern.dk
CVR: 29205272

KPC København A/S er i gang med endnu et byggeri sammen med Årstiderne Arkitekter og ÅF Buildings Denmark, - anden etape af Sluseholmen i Københavns Sydhavn

13. december 2018

KPC København A/S har skrevet kontrakt med Danica Pension af opførelsen af 208 boliger og erhverv - forventes færdig ultimo 2020.

Den nye bebyggelse opføres på kanalbyens byggefelt L i Sluseholmen. Her etableres 208 boliger med et samlet areal på 29.200 m². Der etableres publikumsorienteret serviceerhverv i hele facadelængden langs Sluseholmen i stuen samt erhverv i størstedel af 1.sal.

Mod Fordgraven etableres publikumsorienterede serviceerhverv i terræn langs den vestlige facade. Erhvervsarealerne udgør en del af bygningsdybden i sammenhæng med en privat bolig i niveau med gårdrummet.

På byggefelt L etableres townhouses i 3 etager mod øst, etageboliger i 5 etager mod nord, 5 etager med penthouse mod syd og 7 etager mod vest.

Der etableres kælder med parkering, cykelparkering, lokaler til serviceerhverv samt teknik- og depotrum.

Kombinationen af erhverv, lejligheder og nye iværksætterboliger bidrager til visionen om at udvikle Sluseholmen til en levende og moderne bydel.

For mere information, kontakt

Ditte Hejberg Sorknæs
Marketing- og kommunikationschef

+45 60576516
dhs@nordstern.dk